Poruchy vyvolané užíváním alkoholu

From WikiSkripta


V současné době existují na Wikiskriptech články s podobným obsahem - zejména Abúzus alkoholu a na něj existující přesměrování z:
Duševní poruchy vyvolané požíváním alkoholu
Abusus alkoholu
Alkoholismus
Alkoholizmus
Odvykací stav u závislosti na alkoholu a jeho léčba
Intoxikace ethanolem
Opilost
a řada dalších synonym.

Taktéž existuje článek

a opět řada přesměrování na něj. Po zkontrolování všech článků "odkazuje sem" změnit i přesměrování.

Tyto dva články (patrně jich je ještě více) se z velké části tématicky překrývají, odporují si a obsahují řadu faktických chyb. Z toho důvodu se je pokusím v dohledné době přepracovat, případně sloučit, a tématiku závislostí, resp. psychiatrie v nich nerozebírat, alebrž odkázat na nový článek (buďto použiji stávající název stránky (Poruchy vyvolané užíváním alkoholu), aby odpovídal MKN-10, nebo jeden z použitých.
V případě zájmu o téma mě do té doby můžete na diskuzní stránce kontaktovat - odkážu Vás na kvalitní a volně dostupné zdroje, případně je mohu v elektronické formě poskytnout (pakliže autor dal svolení k jejich šíření). Můžete také oslovit naše okouzlující redaktorky,, případně neustále vytížené správce. Ultimum refugium je pak překročit příslovečný Rubikon a oslovit posvátnou radu starších.

Toho všeho na svědectví a pro bezpečnější jistotu dali jsme vyhotovit tuto listinu a kázali jsme ji potvrdit pečetí našeho majestátu. Dáno v Praze léta Páně dvoutisícího dvacátého, v třinácté indikci, prvního dne měsíce února, dvacátého sedmého roku našich království. Jan Kozinski, 1.2.2020