Psychický vývoj podle E. H. Eriksona

From WikiSkripta

Erik Homburger Erikson rozlišuje v duševním vývoji člověka tzv. osm věků člověka. V každém z nich musí jedinec řešit vývojový úkol.

1. věk[edit | edit source]

 • první rok života
 • odpovídá orálnímu období u Freuda
 • úkolem dítěte je získat pocit důvěry v život a ubránit se proti pocitům nejistoty

2. věk[edit | edit source]

 • 2. – 3. rok života
 • odpovídá análnímu stádiu u Freuda
 • úkolem je zvládnout rozpor mezi svými pocity autonomie (nezávislosti) a pocity studu, které vyplývají ze závislosti na okolí a jejich požadavcích

3. věk[edit | edit source]

 • předškolní věk
 • odpovídá falickému období u Freuda
 • úkolem je vyřešit konflikt mezi vlastní iniciativou a pocity viny nad zamýšlenými i skutečnými cíli
 • začíná se vyvíjet svědomí

4. věk[edit | edit source]

 • do počátku dospívání (do 13. roku věku)
 • odpovídá období latence u Freuda
 • úkolem je osvojit si pocit vlastní snaživosti ve školní práci a ubránit se pocitům méněcennosti

5. věk[edit | edit source]

 • dospívání
 • odpovídá genitálnímu období u Freuda
 • úkolem je hledání vlastní identity a boj proti pocitům nejistoty o své vlastní roli mezi lidmi

6. věk[edit | edit source]

 • mladá dospělost (do 30 let)
 • člověk je ochoten vzdát se vlastní identity a nechat ji splynout s totožností druhého člověka (intimita); nebezpěčím je pocit izolace, tj. sklon vyhýbat se intimním vztahům

7. věk[edit | edit source]

 • střední dospělost (do 45 let)
 • úkolem je zplodit a vychovávat další generaci, pečovat o někoho; získat pocit generativity a bojovat proti pocitům stagnace a osobního ochuzení

8. věk[edit | edit source]

 • pozdní dospělost a stáří
 • úkolem je dosáhnout osobní integrity, jakési životní moudrosti, ve které jedinci přijímají vlastní životní dráhu jako něco co muselo být tak, jak bylo; nedostatek integrace se projevuje strachem ze smrti a pocity zoufalství z toho, že zbývá již jen málo času na to začít jiný život

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • ŠVINGALOVÁ, D. Kapitoly z psychologie : III. díl - Vývojová psychologie. 1. vydání. Liberec. 2001. 51 s. ISBN 80-7083-571-0.