Psychomotorický vývoj dítěte

Z WikiSkript

Vývoj kognitivních funkcí dítěte
Dětská malba
Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Rozdělení dětského věku.

Novorozenecké období[upravit | editovat zdroj]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Charakteristika novorozeneckého období.
 • projevy odpovídají stupni zralosti tegmenta – hypertonie, flekční držení končetin, zvýšené reflexy
 • reflexy:
  • sací
  • dlaňočelistní – zatlačíme do dlaně→ otevře ústa, dělá chňapavé pohyby hlavou
  • úchopový – dotyk do dlaně→ úchop
  • hluboké šíjové reflexy – pasivní otočení hlavičky → extenze homolaterálních končetin a flexe kontralaterálních (tzv. pozice šermíře)
  • Moroův reflex – náhlé podtržení podložky pod dítětem → abdukce HK a flexe DK

Kojenci[upravit | editovat zdroj]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Neuromotorický vývoj dítěte.
 • kojenecké období dělíme dle dozrávání motorických funkcí na 4 fáze:

Období holokinetické hybnosti[upravit | editovat zdroj]

 • od 5. dne do 2. měsíce
 • dozrávají thalamické a hypothalamické funkce → vzniká již převaha diencefalických funkcí
 • tomu odpovídá typická hybnost – na zádech ležící kojenec – nekoordinované a trhané pohyby končetinami (nelze je ale považovat za diskinéze v pravém slova smyslu)
 • trvá fyziologická hypertonie s flekčním držením končetin
 • ve 2. týdnu mizí dlaňočelistní reflex, je nahrazen reflexem dlaňobradovým
 • mizí asymetrické hluboké šíjové reflexy (při pasivním otočení hlavičky dochází k extenzi končetin na homolaterální straně a k flexi na kontralaterální)
 • jsou přítomny flekční iritační pyramidové jevy (Juster – podráždění kůže hypothenaru…)
 • od 3. týdne i extenční (Babinský, Roche)
 • fenomén trojí extenze – kolem 1. měsíce
 • zatlačení na plosku nohy→ extenze končetin, trupu a hlavy
 • jakoby reflexní plazení
 • v závěsu – extenduje a flektuje nožky (chůzový mechanismus)

Období monokinetické hybnosti[upravit | editovat zdroj]

 • od 2. měsíce do konce 5. měsíce
 • již samostatný pohyb jednotlivými končetinami, i když pohyby jsou nepřesné
 • držení ručiček v pěst povoluje, mizí svalová hypertonie, nastupuje období fyziologické hypotonie
 • ale šlachookosticové reflexy jsou ještě živé až zvýšené
 • na přechodu I. a II. trimenonu – pase hříbátka – zdvihá hlavičku, opírá se nejprve o lokty, později o extendované ruce
 • otáčí se za zvukem, sleduje okolí, směje se
 • rozvíjí se hra „ruka-ústa“, ústy zkoumá všechny dosažitelné předměty
 • kolem 3. měsíce mizí flekční iritační jevy

Období dromokinetické hybnosti[upravit | editovat zdroj]

 • 5.–12. měsíc
 • pohyb jednotlivými končetinami se stává vědomý
 • dítě se vědomě natahuje po hračkách, i když nejsou pohyby přesně cílené
 • začátek III. trimenonu – dítě již obvykle sedí
 • zpočátku bere hračky celou rukou v pronaci, postupně se objevuje radiální úchop a souhra palce s ukazovákem
 • ke hře „ruka-ústa“ se přidává i „noha-ústa“
 • kolem 8. měsíce začíná již lézt po čtyřech
 • na přelomu III. a IV. trimenonu se obvykle samo postaví
 • během IV. trimenonu – adekvátně reaguje na členy rodiny, sleduje dění kolem sebe, ukazuje, umí paci paci, mává na rozloučenou, začíná opakovat slova
 • mizí extenční iritační jevy (kromě Babinského – může být až do 3 let)
 • začátek rozvoje II. signální soustavy

Období kratikinetické hybnosti[upravit | editovat zdroj]

 • od 12. měsíce
 • pokračuje vertikalizace
 • chůze bokem kolem postýlky je vystřídána nejistou chůzí s mozečkovými rysy (široká baze, vrávorání, pády)
 • mizí fyziologická hypotonie, svalový tonus se normalizuje
 • období batolecí – dále se zdokonaluje chůze, stává se jistější
  • přibývají adekvátní reakce na slovní výzvy, roste slovní zásoba

Batolata a předškolní děti[upravit | editovat zdroj]

 • mezi 2. a 3. rokem dochází k dalšímu rozvoji motorických, řečových, gnostických a intelektových funkcí
  • hra s míčem, dítě složí několik kostek na sebe, maluje
  • i když ještě nerozeznává barvy, preferuje jejich jasný a sytý tón (vybírá si jasné barvy)
  • začíná vědomě ovládat sfinktery, udrží skleničku
  • učí se říkanky, začíná skloňovat, používá osobní zájmena a přídavná jména
 • mezi 3. a 4. rokem – maturace mozečkových funkcí
  • dítě čile běhá, leze na prolézačky, na stromy, maluje, hraje si…
  • poslouchá jednoduché pohádky
 • předškolní věk – rozvoj jemných motorických funkcí, rozeznává jednoduchá písmena
  • rozeznává barvy a strany (levá/pravá)

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

Literatura[upravit | editovat zdroj]

 • LEBL, Jan, Kamil PROVAZNÍK a Ludmila HEJCMANOVÁ, et al. Preklinická pediatrie. 2. vydání. Praha : Galén, 2007. ISBN 978-80-7262-438-6.