Pseudohalucinace

From WikiSkripta

Heslo

Pseudohalucinace jsou kvalitativní porucha vnímání. Je charakterizována náhledem subjektu (dotyčný si uvědomuje, že se jedná o klamné vjemy), což pseudohalucinace odlišuje od (tzv. pravých) halucinací. Často se objevují po užití nižších až středních dávek psychedelik či jiných halucinogenůLSD, Psilocybin, Ketamin, Mezkalin a dalších). Od tzv. pravých halucinací, vznikajících na podkladě psychotické poruchy (endokrinokologické, neurologické, vaskulární či jiné etiologie), či intoxikace deliriogeny (tropanovými alkaloidy apod.) se odlišuje alespoň parciálním náhledem (důležité u dif. dg. intoxikovaného pacienta při susp. F1X.0 vs. F2X).

U pseudohalucinací však nemusí jít nutně o patologický fenomén. Objevují se i u jinak zcela zdravých jedinců při obvyklých činnostech. Takové prožitky vznikají např. v okamžiku usínání (hypnagogní pseudohalucinace) či probouzení (hypnexagogní pseudohalucinace).

Odkazy

Související články

Halucinace
Halucinogeny

Použitá literatura

RABOCH, Jiří a Petr ZVOLSKÝ, c2001. Psychiatrie. Praha: Galén. ISBN 80-726-2140-8.