Portál:Otázky z psychiatrie (LFP, VL)

Z WikiSkript

Stáhněte si vypracované otázky z psychiatrie!
Stáhnout PDFStáhnout PDF
Nápověda:KnihyPoslední změny
Některé názvy otázek mohou být z technických důvodů pozměněny.

Otázky z psychiatrie

LFP UK, obor Všeobecné lékařství

Obsah
Obecná psychiatrie
 1. Symptomy a subjektivní obtíže u duševních onemocnění
 2. Vnímání a jeho poruchy
 3. Emotivita a její poruchy
 4. Paměť a její poruchy
 5. Intelekt a jeho poruchy
 6. Myšlení a jeho poruchy
 7. Vědomí a jeho poruchy
 8. Pudy a jejich poruchy/zejména poruchy pudu výživy a sebezáchovy
 9. Jednání a jeho poruchy
 10. Poruchy osobnosti
 11. Somatické obtíže v psychiatrii (somatoformní)
 12. Současný pohled na etiologii duševních poruch (faktory biologické, psychologiecké a sociální)
 13. Pomocná vyšetření v psychiatrii (zobrazovací
  laboratorní vyšetření)
 14. Psychiatrické vyšetření (struktura a postup)
 15. Nonverbální chování u různých duševních poruch
 16. Nozologie v pojetí 10. revize MKN (přehled kategorií duševních poruch)
 17. Symptomatické duševní poruchy (při infekcích, intoxikacích, metabolických, endokrinních aj. por.)
 18. Odlišnost posuzování symptomů v dětském a dospělém věku
 19. Spolupráce psychiatra a psychologa, psychiatrické vyšetření
 20. Veřejnost a duševně nemocný (stigmatizace)
Speciální psychiatrie
 1. Organické duševní poruchy, rozdělení podle 10. revize MKN, (F 00 — F 09).
 2. Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek,
  pojem závislosti
  návyk
  zneužívání
  odvykací stav
  rozdělení psychoaktivních látek a stručná charakteristika poruchy vyvolané jejich zneužíváním.
 3. poruchy vyvolané požíváním alkoholu,
  terapeutické přístupy a možnosti.
 4. Schizofrenie, schizofrenní poruchy. Podrobněji rozebrat poruchu označovanou jako schizofrenie, a to z hlediska diagnostického i léčebného, co jsou postprocesuální stavy (F 20 — F 29).
 5. Afektivní poruchy. Podrobněji bipolární afektivní poruchy.
 6. Afektivní poruchy. podrobněji unipolární depresivní poruchy.
 7. Fobické úzkostné poruchy (F 40).
 8. Panické porucha, generalizovaná úzkostná porucha (F 41.0 — 1).
 9. Obsedantně kompulzivní porucha (F 42).
 10. Konverzní poruchy.
 11. Somatoformní poruchy (F 45).
 12. Poruchy příjmu jídla (F 50).
 13. Nespavost (F 51).
 14. Sexuální dysfunkce nevyvolané organickou poruchou nebo nemocí.
 15. Specifické poruchy osobnosti.
 16. Návykové a impulzivní poruchy (F 63).
 17. Poruchy pohlavní identity (F 64).
 18. Poruchy sexuální preference (F 65).
 19. Mentální retardace,
  autismus
  a ADHD.
 20. Děti týrané, zanedbávané a sexuálně zneužívané, deprese v dětství a v adolescenci.
Psychiatrická terapie
 1. Psychofarmaka — rozdělení, význam, terapeutické meze.
 2. Psychofarmaka v léčbě neurotických poruch, panické úzkostné poruchy.
 3. Psychofarmaka v léčbě manických poruch, lithioprofylaxe.
 4. Psychofarmaka v léčbě depresivních poruch, antidepresiva.
 5. Antipsychotika v léčbě schizofrenie.
 6. Psychofarmaka v léčbě poruch spánku.
 7. Psychoterapie (definice, jednotlivé formy se stručnou charakteristikou, indikace).
 8. Akutní stavy v psychiatrii.
 9. Psychomotorický neklid, terapeutické možnosti.
 10. Suicidální krize.
 11. Elektrokonvulzivní terapie.
 12. Maligní neuroleptický syndrom a nežádoucí účinky antipsychotik.
 13. Nežádoucí účinky antidepresiv, akutní komplikace léčby antidepresivy (anticholinergní syndrom, serotoninový syndrom, hypertenzní krize při léčbě IMAO).
 14. Dědičnost duševních poruch.
 15. Rehabilitace v psychiatrii, sociální psychiatrie.
 16. Psychoterapie kognitivně-behaviorální.
 17. Psychoterapie individuální a skupinová (indikace, cíle, možnosti, meze).
 18. Krizová intervence,
  podpůrná psychoterapie.
 19. Arteterapie, psychodrama, muzikoterapie.
 20. Základní pojmy psychoanalýzy (přenos, protipřenos, odpor, interpretace, náhled, propracování, dynamická psychoterapie).
 • Seznam otázek byl aktualizován ve školním roce 2013/2014.
 • Více informací o zkoušce a předmětu najdete v Průvodci studiem LFP UK