Biochemická vyšetření v psychiatrii

Z WikiSkript

Biochemická vyšetření zatím nemají dostatečnou oporu pro diferenciální diagnostiku. Funkční psychózy diagnostikujeme hlavně podle klinického psychopatologického obrazu.

Příklady vyšetřovaných hodnot a jejich interpretace[upravit | editovat zdroj]

 • Hypoglykémie – vyvolá mrákotné stavy s agresivním jednáním, po předávkování insulinem, po alkoholickém excesu, při vyčerpání
 • Hyperglykémie – počínající diab. koma či neuropatie, neurastenický syndrom
 • Zvýšení Na a Cl – málo tekutin, hlavně u vaskulárních demencí - stav zmatenosti
 • Zvýšené ALT, ASThepatitidy – neurastenický syndrom dlouhého trvání, akutní intoxikace organickými rozpouštědly a muchomůrkou tygrovanou – psychózy, alkoholismus
 • Pokles Fe2+ - u hypochromní anémie je neurastenický syndrom
 • Pokles Cu2+ - hepatolentikulární degenerace (m. Wilson)
 • Zvýšení Cu2+ - paranoidní psychózy
 • Litémie - intoxikace při léčbě - dysartrie, tremor, průjmy, pak ztráta vědomí
 • HyperCHOL a lipidy - AT - neurastenie, vaskulární demence
 • Hyperurémie - selhání ledvin, únava, ospalost, u dialyzovaných - organický psychosyndrom
 • Porfyriny - akutní intermitentní porfyrie - bohatá symptomatika (delirium, agresivita...)
 • Folát, B12 - vrozený defekt folátu - mentální retardace, epilepsie
 • Kreatinfosfátkináza - u nefyziologické svalové aktivity
 • Poruchy ABR - zvracení při anorexii mentalis - alkalóza, hypokalemie, hladovění
 • Hladiny neurotransmiterů:
 • kyselina hydroxyindoloctová - metabolit serotoninu
 • metoxy- hydroxy- fenylglykol - metabolit NA
 • snížení hladin - u paranoidních depresí, zvýšení MHGP u manické fáze
 • prolaktin - sekreci mu snižuje dopamin, jeho hladinu zvyšují některá neuroleptika (fenothiaziny)
 • Funkční testy:
 • dexametazonový test - pokles kortisolu nenastane u lidí s periodickou depresivní poruchou
 • TRH test - po aplikaci TRH dojde u periodické deprese k menšímu vzestupu TSH než u zdravých

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

 • BENEŠ, Jiří. Studijní materiály [online]. ©2010. [cit. 8.1.2010]. <<http://jirben.wz.cz>>.