Duševní hygiena

From WikiSkripta

Duševní hygiena je obor, který se zabývá rozvojem a podporou duševního zdraví. Je to vlastně soubor opatření, postupů a poznatků o způsobu života a chovaní, které umožňují zachovat si a udržet psychické a psychosomatické zdraví. Tento vědní obor zkoumá biologické a sociální podmínky působící na rozvoj a upevňování duševního zdraví.

Prevence[edit | edit source]

Primární[edit | edit source]

 • Odstraňování záporných společenských jevů,
 • vyhledávání a pomoc ohroženým osobám,
 • duševně zdravý a vyrovnaný člověk je schopen prožívat pocit spokojenosti a štěstí při současně dobré fyzické i psychické zdatnosti,
 • duševně vyrovnaní jsou odolnější vůči chorobám,
 • psychosomatické nemoci – minimálně třetina (ulcus, asthma, hypertenze),
 • osobní vlastnosti charakteristické pro duševní zdraví lze pěstovat a rozvíjet,
 • vyrovnaný člověk, má přátele, má rád, úspěšný ve vztazích,
 • správný režim dne, spánek, strava, životospráva.

Postupy podporující duševní hygienu[edit | edit source]

 • Nepotlačovat svoje pocity a mluvit o nich,
 • zařadit přestávky v pracovní době,
 • oddělovat pracovní život od osobního,
 • vyhnout se osobnímu prožívání pracovních problémů – vztahovačnost,
 • nebát se změn,
 • počítat se stresujícími situacemi a aktivně je přijímat,
 • udržovat okolo sebe dobré sociální zázemí a vztahy s druhými lidmi,
 • najít si smysluplnou pracovní činnost,
 • naučit se organizovat si čas,
 • naučit se asertivitě,
 • věřit ve vlastní schopnosti a sebeuplatnění,
 • naučit se relaxovat.

Sekundární[edit | edit source]

 • Aktivní vyhledávání – depistáž osob se začínajícím duševním onemocněním,
 • léčba,
 • často má místo v ordinaci praktického lékaře,
 • příznaky začínajícího neurotického onemocnění: potíže s usínáním, bolest hlavy, tachykardie, poruchy rovnováhy, pocit tíže na hrudi, úbytek hmotnosti mladých dívek,
 • je důležité myslet na psychiku, pacient na to nemyslí, odmítá to.

Terciární[edit | edit source]

 • Snížení následků onemocnění.

Chronický stres[edit | edit source]

 • Atrofie dendritů pyramidových buněk hipokampu, mají receptory pro glukokortikoidy, špatně reguluje jejich hladinu → stoupají glukokortikoidy.

Příznaky burn-out[edit | edit source]

 • Subdeprese, deprese, poruchy koncentrace a paměti, únava, nespokojenost se životem, poruchy spánku.

Podpora vlastního duševního zdraví[edit | edit source]

 • Prohlubovat sebepoznání,
 • akceptovat své rysy,
 • pečovat o kvalitu vztahů,
 • zájmy.

Odkazy[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • LINHART, Jiří, et al. Slovník cizích slov pro nové století. 1. vydání. Litvínov : Dialog, 2003. ISBN 80-85843-61-7.
 • KMEŤOVÁ, Alexandra. Epidemiologie kardiovaskulárních onemocnění. Přednáška pro studenty 1. LF UK. Ústava hygieny a epidemiologie 1. LF UK.