Derealizace

From WikiSkripta

Heslo

Derealizace je porucha vnímání (resp. prožívání), při které dochází k subjektivní disociaci osoby od okolí. Postižený má pocit, jako by vše bylo "jako ve filmu", "za sklem", "za oponou", "jako ve snu" apod. Často doprovází depersonalizaci. Je přítomna u řady psychických poruch, intoxikací, ale i ve zdravé populaci (ve stresových situacích apod.).

Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • SVĚTOVÁ ZDRAVOTNICKÁ ORGANIZACE, Psychiatrické centrum Praha. Slovník psychiatrických termínů. 2. vydání. Psychiatrické centrum Praha, 2004. 102 s. s. 88-89. ISBN 9788085121100.
  • RABOCH, Jiří a Petr ZVOLSKÝ. Psychiatrie. - vydání. Galén, 2001. 622 s. ISBN 9788072621408.