Disociační poruchy

From WikiSkripta

Charcot objevil, že hypnóza může odstranit některé neobvyklé pseudoneurologické příznaky. Tyto poruchy dříve představovaly typické projevy konverzní hysterie (dnes se termín neužívá). Abychom je mohli diagnostikovat, nesmí být prokázána somatická porucha, která by mohla mít podobné příznaky. Existuje jasný vztah mezi začátkem poruchy a stresovou událostí. Dochází k narušení integrace funkce vědomí, k reakcím jako je konverze a disociace.

Objev příznaků přinášejících prospěch:

 • primární zisk– osvobozuje to od úzkosti;
 • sekundární zisk – z manipulace s jinými lidmi.

Disociační amnézie[edit | edit source]

 • Typická funkční porucha paměti, týká se traumatických událostí (pohlavní zneužití, znásilnění, sebevražedný pokus...);
 • vztahuje se na ohraničený časový úsek (minuty až roky);
 • amnézie je dost rozsáhlá, učení nových věcí nepostiženo;
 • i když tam vzpomínky „nejsou“, ovlivňují chování a cítění lidí – odcizení, demoralizace;
 • většinou spontánní remise (hlavně v bezpečném prostředí);
 • většinou osoby silně hypnabilní.

Disociační fuga[edit | edit source]

 • Vigilambulantní mrákotný stav, jedinec neočekávaně opustí domov, bezúčelně cestuje, nepamatuje si svou identitu;
 • začíná často náhle jako reakce na silný psychosociální stres.

Disociační stupor[edit | edit source]

 • Výrazný útlum psychomotoriky.

Disociační trans a stavy posedlosti[edit | edit source]

 • Osoba jedná, jako by se jí zmocnil cizí jedinec, duch...

Disociační poruchy motoriky, disociační křeče a poruchy citlivosti[edit | edit source]

 • Dojde ke ztrátě nebo narušení pohybů končetin, kožního čití, ke ztrátě zraku, sluchu, čichu...;
 • ochrnutí, křeče, afonie, dysartrie.

Jiné disociační poruchy[edit | edit source]

Ganserův syndrom

 • Vzácný fenomén, pseudodemence;
 • cílené nebo zcela nehorázné odpovědi;
 • nevědomá simulace u lidí v obtížné osobní situaci (účetní zatčená za defraudaci tvrdí, že 2 + 2 je 8 apod.).

Mnohočetná porucha osobnosti

 • V jednom jedinci se vyskytuje více samostatných osobností, v daném časovém okamžiku je v jedinci jen jedna, výpadky vzpomínek na minulost;
 • Jekyl a Hyde...;
 • přeměna jedné osoby ve druhou často na podkladě traumatické události;
 • vznik v adolescenci či mladé dospělosti.

Léčba disociačních poruch[edit | edit source]

 • Systematická psychoterapie;
 • hypnóza.


Odkazy[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • RABOCH, Jiří, et al. Psychiatrie. 1. vydání. Praha : Galén, 2001. 622 s. ISBN 80-7262-140-8.