Psychopatologický rozbor

From WikiSkripta
  • Zhodnotíme zjištění v několika bodech, zhodnotíme diagnostickou problematiku, to nás přivede k syndromologické a nozologické diagnóze.
Hodnotíme
  1. premorbidní osobnost pacienta,
  2. přítomnost syndromů,
  3. exogenní a endogenní vlivy vzniku nemoci,
  4. předběžnou diagnózu,
  5. diferenciální diagnózu,
  6. plán léčby.

Odkazy[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]