Iluze

From WikiSkripta

Iluze patří spolu s halucinacemi mezi změny vnímání, resp. poruchy percepce.

  • Vzniká na základě nesprávně interpretovaného podnětu (čímž se liší od halucinací, při kterých dochází ke vnímání nových objektů).
  • Bývají přítomny jak u psychických poruch (např. v rámci deliria či psychóz), tak zcela fyziologicky (typicky zrakové klamy).


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • RABOCH, Jiří a Pavel PAVLOVSKÝ. Psychiatrie :  minimum pro praxi. 2. vydání. Praha : Triton, 2001. ISBN 8072541560.