Fobické úzkostné stavy

From WikiSkripta

(Redirected from Fobie)


Fobické úzkostné poruchy
Phobia
Mozkové struktury asociované s fóbiami
Mozkové struktury asociované s fóbiami
Rizikové faktory kouření, kofein, alkohol
Klasifikace a odkazy
MKN F40
MeSH ID D010698
OMIM 608251
MedlinePlus 000956
Medscape 288016

Fobie je druh úzkostné poruchy (neurózy), která je charakterizovaná neovládnutelným a neadekvátním strachem z konkrétního objektu nebo situace. Nemocný má na chorobu náhled, nesmyslnost strachu si plně uvědomuje, ale není schopen ho vlastní vůlí potlačit. Známe mnoho různých druhů fobií, které jsou pojmenovány právě podle objektu, který je zdrojem chorobného strachu.

Jednotlivé druhy fobií
 1. Sociální fobie – strach z mezilidského kontaktu, obava pacienta, že bude na veřejnosti trapný či se zesměšní, obává se vegetativních reakcí v důsledku pohledů druhých (ze zčervenání, z roztřesení rukou).
 2. Agorafobie – dříve se agorafobie popisovala jako obava z velkého otevřeného prostranství. V současnosti je pod tento pojem zahrnováno velké množství specifických situací. Nejčastěji se jedná o strach z prostor, kde je více lidí (kino, divadlo, ulice, obchody, dopravní prostředky) nebo naopak místa, kde je pacient sám (v autě, doma, ve výtahu). Strach se nejčastěji týká toho, že se zesměšní, že bude náhle potřebovat lékařskou pomoc, která se k němu nedostane včas, nebo že prostor bude třeba rychle opustit a on to nestihne. Agorafobie je většinou spojena s vyhýbavým chováním, tzn. že pacient jedná tak, aby se na obávané místo nedostal.
 3. Specifické (izolované) fobie:
  • zoofobie – strach z určitých zvířat (z hmyzu – entomofobie, z hadů – ofidiofobie, ze psů – kynofobie, z pavouků – arachnofobie, z myší – musofobie);
  • akrofobie – strach z výšky;
  • klaustrofobie – z uzavřených prostorů;
  • aerofobie – strach z létání;
  • pyrofobie – strach z ohně;
  • mysofobie – strach ze špíny;
  • ataxofobie – ze špíny nebo nepořádku;
  • patofobie – strach z nemoci, choroby (z rakoviny – karcinofobie, z pohlavních nemocí – venerofobie).

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • RABOCH, Jiří a Pavel PAVLOVSKÝ. Klinická psychiatrie v denní praxi. 1. vydání. Praha : Galén, c2008. s. 105–112. ISBN 9788072625864.