Portál:Zkouškové otázky z psychiatrie (LFHK)

From WikiSkripta

 1. Organizace psychiatrické péče v ČR a připravovaná reforma
 2. Klasifikace v psychiatrii
 3. Symptomy u poruch vědomí, orientace a pozornosti
 4. Symptomy u poruch vnímání
 5. Symptomy u poruch myšlení
 6. Symptomy u poruch emotivity
 7. Symptomy u poruch osobnosti
 8. Symptomy u poruch paměti a intelektu
 9. Symptomy u poruch vůle a jednání
 10. Symptomy u poruch pudů
 11. Hlavní syndromy v psychiatrii
 12. Laboratorní a pomocné vyšetřovací metody v psychiatrii
 13. Sebevražda
 14. Etika v psychiatrii
 15. Právní problematika v psychiatrii, stigmatizace v psychiatrii
 16. Transkulturální psychiatrie
 17. Výzkum v psychiatrii
 18. Alzheimerova nemoc a demence u Alzheimerovy nemoci
 19. Organické duševní poruchy kromě Alzheimerovy nemoci a demence u Alzheimerovy nemoci
 20. Závislost na alkoholu
 21. Závislost na nealkoholových návykových látkách
 22. Schizofrenie
 23. Schizotypní porucha, porucha s bludy, akutní a přechodná psychotická porucha a schizoafektivní porucha
 24. Depresivní epizoda, rekurentní depresivní porucha
 25. Afektivní poruchy kromě depresivní epizody a rekurentní depresivní poruchy
 26. Fobické úzkostné poruchy, neurastenie
 27. Panická porucha, generalizovaná úzkostná porucha
 28. Obsedantně-kompulzivní porucha, akutní stresová reakce,porucha přizpůsobení, posttraumatická stresová porucha
 29. Disociativní poruchy a somatoformní poruchy
 30. Poruchy příjmu potravy
 31. Neorganické poruchy spánku
 32. Sexuální dysfunkce
 33. Specifické poruchy osobnosti
 34. Návykové a impulzivní poruchy, Münchhausenův syndrom
 35. Poruchy pohlavní identity a poruchy sexuální preference
 36. Mentální retardace
 37. Pervazivní vývojové poruchy
 38. Poruchy psychického vývoje kromě pervazivních vývojových poruch
 39. Hyperkinetické poruchy
 40. Separační úzkostná porucha v dětství, elektivní mutismus, tikové poruchy, neorganická enuréza, koktavost
 41. Psychiatrická problematika u somaticky nemocných
 42. Antidepresiva
 43. Antipsychotika
 44. Anxiolytika a hypnotika
 45. Thymoprofylaktika a kognitiva
 46. Psychostimulancia a antialkoholika
 47. Psychofarmaka v těhotenství a laktaci
 48. Elektrokonvulzivní terapie
 49. Neurostimulační metody, fototerapie, spánková deprivace, psychochirurgie
 50. Psychoterapie duševních poruch – neurobiologické základy, účinnost a léčebné faktory psychoterapie
 51. Indikace a motivace k psychoterapii, kombinace psychoterapie a farmakoterapie, obranné mechanismy
 52. Psychoanalýza, psychodynamická psychoterapie, Gestalt psychoterapie
 53. Psychoterapie zaměřená na člověka, existenciální psychoterapie, kognitivně-behaviorální terapie
 54. Hypnóza, integrace v psychoterapii, rodinná psychoterapie, skupinová psychoterapie
 55. Krize, krizová intervence
 56. Resocializace a komunitní péče u duševních poruch
 57. Urgentní stavy a první pomoc v psychiatrii