Psychoanaleptika

From WikiSkripta

Heslo

Psychoanaleptika (také psychostimulancia) jsou látky zvyšující činnost CNS. První skupinou jsou sympatomimetika - sympatomimetické aminy (kokain, amfetamin a jeho deriváty), dále kofein (methylxantiny), nikotin, a další (methylfenidát, modafinil). Druhou skupinou jsou analeptika (strychnin, pikrotoxin). Zjednodušeně lze říci, že jejich farmakodynamika spočívá ve zvýšení aktivity excitačních neurotransmiterů a jejich receptorů, a převaze této složky nad inhibiční.

Částečně mohou mít stimulační účinky i nootropika (piracetam, fenylpiracetam), třebaže v takovém případě nejde o stimulancia sui generis.

Použitá literatura

RABOCH, Jiří a Petr ZVOLSKÝ, c2001. Psychiatrie. Praha: Galén. ISBN 80-726-2140-8.

SVĚTOVÁ ZDRAVOTNICKÁ ORGANIZACE, Psychiatrické centrum Praha. Slovník psychiatrických termínů. 2. vydání. Psychiatrické centrum Praha, 2004. 102 s. s. 88-89. ISBN 9788085121100.