Amfetaminy

From WikiSkripta

(Redirected from Amfetamin)CAVE!!! UPOZORNĚNÍ: ČLÁNEK OBSAHUJE ZÁVAŽNÉ NEDOSTATKY A BUDE PŘEPRACOVÁN !CAVE!!! Pro další informace využijte doporučených studijních materiálů, případně kontaktujte mě, nebo redakci. Kurzívou jsou označeny informace nepravděpodobné, fakticky mylné, nebo postrádající citaci konkrétní strany.

Ametaminy1.jpg
 • Ice, Krystal, Speed
 • Methamfetamin, Pervitin, Piko, Péčko aj.
  Metamfetamin

* Amfetamin (ilegálně v Polsku, Německu)

 • léčiva: Efedrin, pseudoefedrin, phentermin, fenmetrazin, methylfenidat[1]

Farmakologie[edit | edit source]

* Amfetaminy uvolňují nebo nahrazují neurotransmitery na nerv. zakončeních

 • Amfetaminy – agonisti dopaminu, noradrenalinu, serotoninu

Abusus[edit | edit source]

 • Sole (HCl) – p.o., šňupání, i.v.
 • Baze – inhalace, kouření
 • Obvyklé denní dávky 2–100 mg'
 • Opakované dávky u chroniků, šlehy, až 5 g/den
 • Příznaky
  • euforie, zvýšená výkonnost (doping)
  • rizikové chování, trysk myšlenek na úkor přesnosti, snížená soudnost
  • agresivita, podrážděnost, psychická labilita, úzkost
  • hypertenze, mentální anorexie – potlačení pocitu hladu
 • Trvání stimulace: 2–4 hod
 • Předávkování: neklid, neschopnost koncentrace, halucinace, křeče
Chronický abuzus[edit | edit source]
 • ztráta tělesné váhy
 • poškození kardiovaskulárního systému, vývoj hypertenze, mozkové krvácení
 • psychózy, stíhy, deprese, suicidální tendence
 • vývoj psychické závislosti
 • vývoj tolerance
Ametaminy2.jpg

Selektivita enantiomerů[edit | edit source]

 • Katecholaminy (dopamin, …) a amfetaminy – asymetrický atom C*
 • Počet asymetrií – počet enantiomerů
 • Endogenní adrenalin a noradrenalin jsou levotočivé a mají vyšší afinitu k receptorům a transportním proteinům než pravotočivé enantiomery
 • Amfetamin působí jako nepřímé sympatomimetikum. Má jeden asymetrický uhlík. Pravotočivý enantiomer (dextroamfetamin) má asi 4krát silnější stimulační účinky na CNS než izomer levotočivý
 • Efedrin obsahuje obsahuje 2 centra asymetrie a má tedy 4 možné optické izomery:

** (+) a (–) efedrin

  • (+) a (–) pseudoefedrin
  • Biologicky nejúčinnější je (–) efedrin[1]


=== EFEDRIN, PSEUDOEFEDRIN ===

 • Rostlina Ephedra vulgaris – tisíciletá tradice užívání v Číně
 • Efedrin se nachází v řadě rostlin
 • Syntetický efedrin, pseudoefedrin
 • Efedrin, pseudoefedrin složky kompozitních lékových přípravků:
 • Efedrin – přímé i nepřímé sympatomimetikum
 • Psychostimulační chronické působení – závislost
 • Efedrin, pseudoefedrin – prekurzory ilegální syntézy methamfetaminu
KHAT

[1]

KHAT[edit | edit source]

 • Listy rostliny Catha edulis se žvýkají – Arábie
 • Obsahují katinon a nor-pseudoefedrin
 • Katinon se metabolizuje na norefedrin[1]

MDMA, XTC, EXTÁZE[edit | edit source]

MDMA
Extáze1.jpg
Extáze2.jpg
Nsd.jpg
Tablety Extáze
 • 3,4-methylendioxymethamfetamin
 • MDMA a analogické deriváty – entaktogeni, stimulancia
  • en (řecky) – uvnitř
  • tactus (latina) – dotek
  • gen (řecky) – produkovat
 • MDMA – příjemné empatické pocity, penicilin duše

Farmakologie[edit | edit source]

 • MDMA – serotonin agonista
 • Sympatomimetická reakce (hypertermie, hyperaktivita, salivace, mydriáza)

* Masivní vyplavení serotoninu z nervových zakončení do synapse – pokles v nervových zakončeních – zvýšení extracelulární serotonergní aktivity, nespecifická stimulace receptorů v CNS - serotonin syndrom''

 • MDMA uvolňuje také dopamin (cytotoxický) který nahrazuje serotonin v nervových zakončeních – poškození buněk spustí nežádoucí biochemické reakce – neurotoxicita MDMA
 • Opakované užívání – senzitizace, alergie
  • prodloužení a zintenzivnění serotonergního syndromu
  • zvýšení toxicity dalších dávek

Abusus[edit | edit source]

 • Tablety p.o – různá loga, tvary, velikosti, zbarvení, neznámý obsah

* Účinné jednorázové dávky 50–200 mg

 • Příjemné žádoucí příznaky: empatie, stimulace (taneční droga)
 • Vedlejší nepříjemné příznaky:
  • suchá ústa

** trismus (ztížené otvírání úst)

Chronický abuzus[edit | edit source]
 • deprese
 • nespavost
 • psychózy
 • psychická závislost
 • tolerance

* vývoj senzitizace (alergie)

Zdravotní komplikace[edit | edit source]

 • tachykardie, arytmie, srdeční kolaps
 • serotonin syndrom – pocení, třes, hypertermie, rhabdomyolýza, diseminovaná intravaskulární koagulace (DIC) – smrt
 • dehydratace, hyponatremie, oběhová selhání
 • jaterní selhání (vzácná)
 • u chroniků – kognitivní poruchy, psychózy, hypertenze, cévní příhody

Rizikové faktory[edit | edit source]

 • neznámý obsah ilegálních tablet, koktejly drog, ethanol
 • individuelní zdravotní stav, vnímavost

Tablety extáze[edit | edit source]

 • Tablety p.o – různá loga, tvary, velikosti, zbarvení, neznámý obsah

* Taneční drogy, Nové syntetické drogy (NSD), „Designer drugs“

 • Očekávaný účinek – stimulační a psychedelický (empatie)
 • Psychedelika – přírodní halucinogeny (mescalin, DMT aj.)
 • MDMA, kontrolovaná psychotropní látka

CAVE!!! NSD – malá obměna struktury – jiné farmakologické působení – nebezpečné !!![1]

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

 1. a b c d e BALÍKOVÁ, Marie. Abuzus a intoxikace [online]. [cit. 2012-03-09]. <https://el.lf1.cuni.cz/p56355604/>.