Abusus

Z WikiSkript

Heslo

Abusus (také abúzus) znamená obecně zneužívání. V lékařství se termínem "abúzus" obvykle označuje zneužívání omamných a psychotropních látek. Častý je též abúzus psychotropních léčiv (dle MKN-10 diagnóza F10—F19), či abúzus substancí nezpůsobujících závislost (např. laxativa či steroidy - dle MKN-10 dg. F55).


Použitá literatura

SVĚTOVÁ ZDRAVOTNICKÁ ORGANIZACE, Psychiatrické centrum Praha. Slovník psychiatrických termínů. 2. vydání. Psychiatrické centrum Praha, 2004. 102 s. s. 88-89. ISBN 9788085121100.