Methylfenidát

From WikiSkripta

Heslo
Strukturní vzorec methylfenidátu


MethylfenidátMediately: Methylfenidát (Ritalin, Concerta) je léčivo užívané při léčbě ADHD a narkolepsie [1]. Methylfenidát nepatří mezi amfetamíny, neboť nezvyšuje výdej katecholaminů, nýbrž inhibuje jejich zpětné vychytávání (především u dopaminu a noradrenalinu) – z hlediska farmakodynamiky by se tak mechanismem účinku podobal spíše kokainu (ten má však výrazný vliv i na metabolismus serotoninu). Methylfenidát má výraznější účinky na mentální funkce, než na motorické aktivity. Rizikem při užívání je možnost vzniku tolerance, závislosti a následného abúzu, proto by měl být podáván pouze v případech, kdy možný benefit převáží potenciální rizika. Samozřejmostí jsou režimová opatření dle stanovené diagnózy.


Odkazy

Související články

Reference

  1. FRY, J M. Treatment modalities for narcolepsy. Neurology [online]. 1998, vol. 50, no. 2 Suppl 1, s. S43-8, dostupné také z <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9484423>. ISSN 0028-3878. 

Použitá literatura

  • HYNIE, Sixtus. Farmakologie v kostce. 2. vydání. Praha : Triton, 2001. 520 s. ISBN 80-7254-181-1.