Portál:Otázky z psychiatrie (2.LF, VL)

Z WikiSkript

Stáhněte si vypracované zkouškové otázky z psychiatrie!


Stáhnout PDFStáhnout PDFStáhnout ODT Stáhnout ODTOtevřít v nástroji pro vytváření knihObjednat knihu u nakladatelství PediaPress


Nápověda:KnihyPoslední změny
Některé názvy otázek mohou být z technických důvodů pozměněny.

Vypracované otázky z psychiatrie

Obsah

A. Obecná psychiatrie

 1. Vývoj moderní psychiatrie.
 2. Psychiatrická anamnéza, status psychicus praesens
 3. Formální (strukturální) poruchy myšlení
 4. Obsahové poruchy myšlení (bludy)
 5. Poruchy emotivity
 6. Poruchy paměti, amnesticko-konfabulatorní syndrom.
 7. Poruchy vědomí - kvalitativní
 8. Poruchy vnímání
 9. Suicidální chování
 10. Katatonický syndrom
 11. Fobie, obsese, kompulze
 12. Hypochondrický syndrom
 13. Mezinárodní klasifikace duševních poruch (10. revize) - kategorie duševních poruch
 14. Psychologické vyšetření v psychiatrii
 15. Nedobrovolná hospitalizace a léčba, právní postavení duševně nemocného
 16. Tricyklická antidepresiva, jejich nežádoucí účinky a toxicita
 17. Třetí generace, antidepresiva se selektivní inhibicí zpětného vychytávání serotoninu (SSRI)|Antidepresiva SSRI
 18. Antidepresiva IV. generace – NaSSA, SNRI
 19. Benzodiazepinová anxiolytika
 20. Thymoprofylaktika (lithium, carbamazepin, valproát)
 21. Klasická neuroleptika, dělení, nežádoucí účinky
 22. Maligní neuroleptický syndrom
 23. Neuroleptika, atypická neuroleptika
 24. Elektrokonvulzivní terapie a jiné biologické léčby v psychiatrii
 25. Léčba deliria tremens
 26. Současné směry v psychoterapii
 27. Techniky psychoterapie (psychoter. rozhovor, psychodrama, hypnóza, relaxační techniky)
 28. Individuální a skupinová psychoterapie
 29. Rodinná terapie
 30. Specifika psychoterapie u dětí a adolescentů
  B. Speciální psychiatrie (klinický obraz, léčba)
 31. Demence Alzheimerova typu
 32. Vaskulární demence
 33. Závislost na alkoholu, akutní intoxikace alkoholem
 34. Abstinenční alkoholový syndrom a delirium tremens
 35. Závislost na psychoaktivních látkách - dělení, charakteristika
 36. Patologické hráčství
 37. Schizofrenie – diagnostická kritéria, pozitivní a negativní příznaky
 38. Schizofrenie paranoidní a simplexní
 39. Schizofrenie hebefrenní a katatonická
 40. Schizoafektivní porucha, trvalá porucha s bludy
 41. Bipolární afektivní porucha - manická fáze
 42. Bipolární afektivní porucha - depresivní fáze
 43. Periodická depresivní porucha
 44. Panická porucha
 45. Generalizovaná úzkostná porucha
 46. Obsedantně kompulzivní porucha
 47. Poruchy přizpůsobení
 48. Posttraumatická stressová porucha
 49. Konverzní poruchy
 50. Poruchy příjmu potravy
 51. Specifické poruchy osobnosti
 52. Mentální retardace
 53. Dětský autismus
 54. Hyperkinetická porucha
 55. Poruchy chování v dětství
 56. Separační úzkostná porucha v dětství
 57. Neorganická enuréza a tikové poruchy
 58. Psychotická onemocnění v dětství