Eidetismus

Z WikiSkript

Heslo

Eidetismus je schopnost člověka vytvořit si velmi živě obraz něčeho, co právě viděl nebo slyšel. Vyskytuje se u umělců a u dětí.[1] V kognitivní psychologii se využívá speciálních obrázků, po jejichž zhlédnutí se člověk zadívá např. na bílou zeď a motiv z obrázku se na ní objeví (řec. eidon znamená viděný) [2] – v tomto případě se jedná o pseudoiluzi.


Odkazy

Reference

  1. RABOCH, Jiří a Petr ZVOLSKÝ, et al. Psychiatrie. první vydání. Galén, 2001. 622 s. ISBN 80-7262-140-8.
  2. VOKURKA, Martin a Jan HUGO, et al. Velký lékařský slovník. 6. vydání. Praha : Maxdorf, 2006. 1017 s. ISBN 8073451050.