Symptomatické psychické poruchy při infekčních a interních onemocněních

Z WikiSkript

 • široký rámec – tzv. akutní exogenní reakční typ (ERT),
 • mozek reaguje na poškození poměrně uniformně, bez ohledu na agens,
 • mezi ERT patří – delirium, paranoidní nebo paranoidně halucinatorní syndrom, amnestický syndrom, mrákotný stav a epiletoformní paroxysmy,
 • desátá revize MKN dělí jednoduše na deliriózní stavy (F05) a jiné duševní poruchy (F06) a na poruchu osobnosti a chování (F07),
 • je třeba prokázat souvislost mezi symptomem a infekcí.

Infekční nemoci[upravit | editovat zdroj]

 • některé nemoci jsou známé tím, že nevyvolávají psychopatologickou symptomatiku – zášrt, tetanus, botulismus, plynatá sněť.

Bakteriální nemoci[upravit | editovat zdroj]

 • typhus abdominalis – apatie, schvácenost, delirium,
 • legionářská nemoc – někdy delirium,
 • Weilova nemoc – delirium, někdy krvácení do CNS,
 • Lymská borelióza – encephalomyelitis,
 • typhus exanthemicus – delirium, halucinace dvojníka.

Virová onemocnění[upravit | editovat zdroj]

 • chřipka – únavnost,
 • spalničky – komplikace – encephalitida, může zanechat demenci,
 • vzteklina – psychomotorický neklid, úzkost,
 • klíšťová encefalitis – delirium, různě hluboké kvantitativní poruchy vědomí, poruchy pozornosti, paměti, hypobulii, emoční labilitu,
 • hepatitidy – únavnost, malátnost, neschopnost soustředění, deprese,
 • AIDS – demence, poruchy koncentrace,
 • CJD.

Paraziti[upravit | editovat zdroj]

 • malárie – kvalitativní porucha vědomí, neklid, agrese, amok,
 • spavá nemoc – deliria, apatie, somnolence, demence, kachexie,
 • toxoplasmóza – vrozená – mikrocephalie, mentální retardace.

Interní nemoci[upravit | editovat zdroj]

 • kardiální selhání – úzkostné stavy, deliria až paranoidně halucinatorní syndrom,
 • těžké jaterní léze – zmatenst, poruchy vědomí, jaterní encefalopatie, hepatální koma,
 • akutní pankreatitida – agitovanost
 • chronická pankreatitida – sklony k depresi
 • selhání ledvin – únava, vyčerpanost, deprese,
 • plicní – tuberkulóza – euforická nálada, asthma – úzkost,
 • nádory – deprese, kachexie – zmatenost,
 • dehydratace – únava, skleslost, zmatenost, delirium,
 • morbus Wilson – povahové změny, intelektová deteriorace,
 • další – SLE, porfyrie, …


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]