Amnestický syndrom

From WikiSkripta

Organické amnestické syndromy[edit | edit source]

  • Vyznačují se poruchou deklarativní paměti – paměť na události a fakta,
  • Mohou být postiženy obě složky nebo jen jedna, není postižena procedurální paměť,
  • Amnézie – retrográdní, nebo anterográdní, globální či parciální,
  • Jsou schopni zopakovat cokoli, ale nedojde ke vštípení – vzniká amnestická dezorientace (není porucha vědomí jako u deliria),
  • Výpadky někdy nahrazují konfabulace, věří jim, ale nezapamatují si je,
  • Nealkoholický Korsakovův syndrom – amnestický syndrom s konfabulacemi a amnestickou dezorientací, s emočními změnami a nedostatečným náhledem,
  • Tranzitorní globální amnézie – náhle vzniklá porucha, někdy vznikne stresujícím zážitkem, u starších osob, porušena je jen epizodická složka.

Příčiny[edit | edit source]

Diferenciální diagnostika[edit | edit source]

Léčba[edit | edit source]

  • Léčba základní příčiny, nootropika, antioxidanty.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]