Antitrombotika

From WikiSkripta
Heparin

Antitrombotika jsou látky snižující srážlivost krve.

  1. Antikoagulancia – snižují srážlivost krve tím, že ovlivňují tvorbu a účinky koagulačních faktorů.
  2. Protidestičkové látky – brání vzniku trombu inhibicí funkcí destiček – např. kyselina acetylsalicylová.
  3. Trombolytika – rozpouštějí vytvořené tromby, zahrnují v sobě fibrinolytika – např. streptokináza.
Warfarin

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]