DNA fingerprinting

Z WikiSkript

DNA fingerprinting je soubor metod, díky kterým lze určit totožnost osob z biologického vzorku na základě polymorfismů sekvencí vybraných úseků DNA. Tento způsob individuální identifikace je v dnešní době široce využíván jak v trestních případech (forenzní genetika), tak ve sporech občanskoprávních, zejména ve spojitosti s určováním rodičovství (paternitní spory). V obou případech výsledky DNA fingerprintingu často slouží jako hlavní důkazní materiál.

Polymorfismy, které DNA fingerprinting využívá[upravit | editovat zdroj]

  • RFLP (polymorfismus délek restrikčních fragmentů)

Umožňuje rozlišení dvou jedinců podle dvou alel. Alela 1 nese rozpoznávací místo pro restrikční endonukleázu, alela 2 toto místo nenese. Je-li tedy genotyp podezřelého 1/1 a např. biologické stopy nalezené na místě činu genotypu 1/2 či 2/2. Může být podezřelý vyloučen. Protože ale mohou pro jednoduchý dvoualelový polymorfismus existovat pouze 3 různé genotypy, je diskriminační schopnost jednoho polymorfismu tohoto typu velmi malá. Proto je třeba využít variabilnějších polymorfismů a kombinovat výsledky vyšetření více lokusů[1]. Tento fakt a potřeba relativně velkého množství kvalitní DNA spolu s časovou náročností vedou k tomu, že metoda RFLP není běžně užívána.

  • VNTR (variabilní počet tandemových repetic)
Elektroforéza VNTR polymorfismů

Metoda, také nazývána multilokusový fingerprinting, je založena na detekci alel z mnoha různých VNTR z různých chromozomů. Po použití sondy získáme sérii různě intenzivních a různě vzdálených proužků. Kromě jednovaječných dvojčat není rozložení proužků u žádných dvou jedinců stejné. Při určování otcovství se zkoumá, zda-li multilokusový fingerprinting obsahuje stejné proužky jako fingerprinting otce. Pokud ano, dítě je skutečně jeho potomkem. Ovšem i této metodě stojí v cestě potřeba velkého množství kvalitní DNA pro použití Southernovy metody.

  • STR (krátké tandemové repetice)

Princip metody využívající krátkých tandemových repetic je stejný jako u VNTR. STR markery se ale využívají nejčastěji a to především díky větší citlivosti a menší časové náročnosti.

Laboratorní postup[upravit | editovat zdroj]

  1. Sběr DNA
PCR
  1. PCR (polymerázová řetězová reakce)
  2. Elektroforéza
  3. Prezentace výsledků


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Play.pngVideo o RFLP fingerprintingu (anglicky)

Reference[upravit | editovat zdroj]

  1. GOETZ, Petr, et al. Vybrané kapitoly z lékařské biologie, díl 2. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2002. 139 s. ISBN 80-246-0320-9.

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • GOETZ, Petr, et al. Vybrané kapitoly z lékařské biologie, díl 2. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2002. 139 s. ISBN 80-246-0320-9.