Ulceroflegmonózní appendicitis (preparát)

From WikiSkripta


Přehledné zobrazení
Přehledné zobrazení
Zvětšení
Zvětšení
Detail
Detail

Ulceroflegmonózní appendicitis je zánět appendixu, který se klinicky projevuje jako náhlá příhoda břišní.

Histologie[edit | edit source]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Appendix (SFLT).

Příčina a patogenze[edit | edit source]

Ani přes častost onemocnění není jeho etiopatogeneze jasná. Předpokládá se, že je iniciováno zvýšením intraluminálního tlaku, což vede k omezení venózní drenáže, rozvoji ischemických změn ve sliznici a narušení slizniční bariéry s následným průnikem bakterií do sliznice. Ve více než 1/2 případů je apendicitis asociována s luminální obstrukcí, nejčastěji způsobenou koprostázou. Sekundární ischemické změny mohou vést ke gangrenózní appendicitis.

Makroskopie[edit | edit source]

Appendix je v časných stádiích zduřelý a překrvený, později může být stěna nažloutle purulentní prosáklá (flegmona), v lumen s hnisavým obsahem (empyém). Na seróze s načervenalými nebo žlutobělavými nálety.

Mikroskopie[edit | edit source]

Sliznice je překrvená, edematózní s ulceracemi (defekty) a s difúzním neutrofilním infiltrátem, který se flegmonózně šíří do submukózy, svaloviny i subserózy. Zánět může přesahovat i do okolní tukové tkáně (periappendicitis). Na seróze může být fibrinózní či fibrinózně hnisavý exsudát.

Diferenciální diagnostika[edit | edit source]

Při diferenciální diagnostice appendicitidy zohledňujeme především další možné příčiny náhlé příhody břišní, dále ostatní gastroenterologická, urologická či gynekologická onemocnění.

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Akutní appendicitida#Diferenciální diagnóza.

Prognóza[edit | edit source]

Nutná chirurgická léčba.

Komplikace[edit | edit source]

Mezi komplikace akutní appendicitidy patří:

Výskyt[edit | edit source]

Vyskytuje se v každém věku (nejčastěji u adolescentů a mladých dospělých).

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • POVÝŠIL, Ctibor, Ivo ŠTEINER a Jan BARTONÍČEK, et al. Speciální patologie. 2. vydání. Praha : Galén, 2007. 430 s. ISBN 978-807262-494-2.
  • BRYCHTOVÁ, Svetlana a Alice HLOBILKOVÁ. Histopatologický atlas. 1. vydání. Praha : Grada, 2008. 112 s. ISBN 978-80-247-1650-3.