Intimální hyperplazie

From WikiSkripta

Intimh.png
Drug-eluting Stent

Intimální hyperplazie je univerzální reakce cévní stěny na její poškození. Při poranění endotelu dochází k fyziologické místní reakci, uvolnění zánětlivých mediátorů, agregaci destiček, náplavě fibrinu i leukocytů, které pomocí růstových faktorů podporují migraci hladkých svalových buněk z medie do intimy. Svalové buňky zde proliferují a vytváří extracelulární matrix, čímž dotváří proces hojení. Výsledkem je vznik neo-intimy v oblasti poranění. Problémem ovšem je, že tento nadměrný hojivý proces vede k místnímu ztluštění intimy, které zasahuje do lumen cévy a způsobuje stenózu.

Intimální hyperplazie je "noční můrou" intervenčních radiologů i cévních chirurgů, jelikož je zodpovědná za vznik stenóz a restenóz, po endovaskulární i chirurgické léčbě. Intimální proliferace je navíc umocněna a urychlena přítomností cizích materiálů (in-stent restenózy). Často vzniká nejen po intervenčních a chirurgických zákrocích, ale i v místě dlouhodobě zavedeného žilního katetru, turbulentního proudu, v místech cévních anastomóz i graftů. Restenóza se může objevit již za pár měsíců.

Zmenšení rizika vzniku intimální hyperplazie můžeme ovlivnit mírou šetrnosti během výkonů, snahou o co nejmenší poškození endotelu v ošetřovaném místě i okolí i správně indikovaným užíváním stentů a cévních protéz.

Stenózy vzniklé intimalní hyperplazií se velmi těžko léčí. Při jejich dilataci dochází k dalšímu poškození tkáně a tím k nové proliferaci. Užití stentů pomůže udržet průchodnost cévy, ale samo o sobě podporuje další hyperplazii. Tkáň prorůstá skrze štěrbiny stentů, v případě potahovaných stentů dochází zase k postupné obliteraci na jejich koncích. Zkoumají se různé strategie léčby těchto restenóz např. léčivo uvolňující balónky (Drug-eluting Balloons – DEB), léčivo uvolňující stenty (Drug Eluting Stents – DES), intravaskulární brachyterapie, systémové užívání LMWH či warfarinu.

Pseudointimální hyperplazie[edit | edit source]

Vedle intimální hyperplazie existuje pojem pseudointimální hyperplazie, který označuje podobný děj, který ale neprobíhá v cévní stěně, ale v intraparenchymální části jater po TIPS. Tkáň, která pokryje stent v intraparenchymální části jater, se nazývá pseudointima (fibrózní vrstva kontinuálně pokrytá endotelem). Pokud její tloušťka přesáhne 1000 μm popisuje se jako pseudointimální hyperplazie, která se podílí na pozdní dysfunkci TIPS.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroje[edit | edit source]

  • JIRKOVSKÝ, Václav, et al. Dysfunkce transjugulární intrahepatální portosystémové spojky (TIPS) a její řešení : Přehledný referát [online]. Vnitřní lékařství, ©2007. [cit. 2014-03-27]. <https://www.prolekare.cz/pdf?ida=vl_07_02_10.pdf>.
  • CURA, Marco, et al. Vascular and Interventional Radiology Review : Causes of TIPS Dysfunction [online]. American Roentgen Ray Society, ©2008. [cit. 2014-03-27]. <http://www.ajronline.org/action/cookieAbsent>.