Chirurgie tepen zásobujících horní končetiny

Z WikiSkript

Schéma hlavních tepen horní končetiny

Hlavní tepny zásobující horní končetiny jsou a. axillaris, a. brachialis, a. radialis, a a. ulnaris.

Ischemie HK[upravit | editovat zdroj]

Ischemie je obecně místní nedokrvení tkáně nebo orgánu, což může vést k jejímu poškození a posléze i k odumření orgánu - nekróze tkáně. Ischemii způsobuje především nedostatek kyslíku (tzv. hypoxie), následně nedostatek živin a dále nahromadění škodlivých látek - odpadních produktů.

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Ischémie.

Akutní[upravit | editovat zdroj]

 • Zdrojem jsou emboly do tepen horních končetin:
  • proximální (a. subclavia, axillaris, brachialis) – zdroj v L srdci;
  • distální (do prstových tepen) – zdrojem výdutě na a. subclavia, popř. na intrathorakálních větvích aorty.

Chronická[upravit | editovat zdroj]

 • Obliterační:
 • Neobliterační:
  • Raynaudova nemoc (vasospasmy prstových tepen bez známé příčiny) a Raynaudův fenomen (příčina známá – kolagenosy, arteritidy).

Raynaudův syndrom[upravit | editovat zdroj]

Raynaudův syndrom
 • Příčiny – kolagenózy (sklerodermie, SLE) a různé arteriitidy.
 • Vyžaduje to komplexní sérologii – chladové aglutininy, revmatoidní faktor, komplement, ANCA, …
 • Postižení cév je funkční bez morfologických změn, až po letech dochází k druhotným degenerativním změnám (fibrosa intimy a medie, atrofie, ulcerace až gangraena konečků prstů).
 • Klinicky záchvatovité zbělení konečků prstů (vasospastické stadium) při vystavení chladu, trvá několik minut až hodin, poté cyanosa a otok prstů (vasoparalytické stadium).
 • Terapie – hlavně konzervativní, ochrana rukou před chladem, rukavice, zákaz kouření, nifeditin.

Uzávěr prstových tepen[upravit | editovat zdroj]

Syndrom neurovaskulární komprese (syndrom horní hrudní apertury)[upravit | editovat zdroj]

 • viz dále

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • ZEMAN, Miroslav, et al. Speciální chirurgie. 2. vydání. Praha : Galén, 2006. 575 s. ISBN 80-7262-260-9.


Zdroj[upravit | editovat zdroj]