Hodnocení spermiogramu

From WikiSkripta

 • Kvantitativní mikroskopický rozbor ejakulátu získaného po 2–4denní sexuální abstinenci masturbací či zachycených při pohlavním styku do kondomu ze speciálního, spermie nepoškozujícího materiálu.[1]
 • V posledních letech dochází k trvalému zhoršování spermiogramu:
  • v roce 1951 byla dolní hranice 80 mil./ml, v roce 1964 se to přehodnotilo na 40 mil./ml, v roce 1980 na 20 mil./ml a v roce 2010 stanovilo WHO jako normu 15 mil./ml.[2]

Normální spermiogram[edit | edit source]

 • Po sexuální abstinenci 2–7 dní:
 • objem 1,5-4,8 ml;
 • pH 7,2–7,8;
 • spermií nad 15 miliónů/ml;[2]
 • celkový pohyb: 40%
 • progresivní pohyb: 32%
 • morfologie: normální formy spermií: 4%

Nálezy[edit | edit source]

Vzorek ejakulátu – azoospermie s mnohočetnými leukocyty (pyospermie)

Pokud mluvíme o kvalitě/kvantitě ejakulátu jako takového,, používáme koncovek -spermie, pokud se ovšem chceme vyjádřit k počtu či vlastnostem spermií v ejakulátu obsažených, používáme termíny končící na -zoospermie. Je dobré si tohoto rozlišení v terminologii být vědomi, neboť se v něm často chybuje.

 • aspermie – úplná absence ejakulátu (žádný ejakulát netvořen nebo retrográdní ejakulace);
 • pyospermie – leukocyty v ejakulátu;
 • hemospermie – erytrocyty v ejakulátu;
 • normozoospermie – parametry jsou v mezích normy;
 • oligozoospermie:
  • pod 15 mil./ml, pravděpodobnost oplodnění může být snížena [3]
  • pokles pod 5 mil./ml – oligospermia gravis;
 • astenozoospermie – pohyb spermií je nižší než normálně, vyšší procento defektních forem;
 • teratozoospermie – příliš mnoho morfologicky nenormálních spermií;
 • azoospermie – spermie chybí:
  • obstrukční;
  • testikulární;
 • nekrozoospermie – jsou přítomny jen avitální spermie;
 • cryptozoospermie - nepřítomnost spermií v nativním vzorku, po centrifugaci přítomnost malého množství spermií (slouží pro odlišení azoospermie, která má nejčastěji obstrukční etiologii od závažné poruchy zárodečného epitelu)
 • kombinace výše uvedených patologií: oligoastenozoospermie, oligoastenoteratozoospermie, asthenoteratozoospermie, oligoteratozoospermie.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]