Genový tok

Z WikiSkript

Heslo

V protikladu k náhodným změnám genových frekvencích v malých populacích, které jsou následkem genového posunu (náhodná změna v genové frekvenci v malých populacích), vzniká ve velkých populacích plynulá změna genové frekvence vlivem genového toku. K tomu dochází především mezi dílčími populacemi prostřednictvím migrujících jedinců.

  • Typickým příkladem je plynulý pokles frekvence alely D systému krevních skupin AB0 přibližně od 0,6 v západní Evropě po 0,3 ve východní Asii.
  • Dalším příkladem je vtékání „bílých“ genů do genofondu Afroameričanů.

Odkazy

Související články

Zdroje

  • ŠTEFÁNEK, Jiří. Medicína, nemoci, studium na 1. LF UK [online]. [cit. 11. 2. 2010]. <https://www.stefajir.cz/>.