Úvod nutriční terapie (1. LF UK, NT)

Z WikiSkript

Nutriční terapie je věda o potravinách, jejíž součástí je jednak chemie potravin (se svou statickou a dynamickou částí), technologie potravin (zpracování, skladování, distribuce), mikrobiologie a výživa.

Terminologie[upravit | editovat zdroj]

Potrava je označení, které můžeme používat obecně jako název označující:

poživatiny:[upravit | editovat zdroj]

  • potraviny,
  • pochutiny (lahůdky, nápoje),
  • potravní doplňky (nutriční faktory),
  • potraviny pro zvláštní výživu (funkční potraviny, nutraceutika).

Chemické složení potravin tj. jaké látky ve složení potravin nalézáme:

živiny:[upravit | editovat zdroj]

  • Výživová (nutriční) hodnota (jakost),
  • energetická hodnota (výtěžnost),

Výživová a energetická hodnota závisí na:[upravit | editovat zdroj]

   • obsahu živin,
   • travitelnosti,
   • vstřebatelnosti,
   • využitelnosti,
   • obsahu jiných látek,
   • stravovacím režimu,
   • zdravotním a psychickém stavu,
   • spalném teple.

Senzoricky aktivní látky dávají potravinám:

Vjemy rozeznáváme:

 • olfaktorické (vůně) − vonné látky,
 • gustativní (chuť) − chuťové látky,
 • aróma − aromatické látky,
 • vizuální (barva) − barevné látky,
 • vzhled, tvar (geometrické aspekty),
 • haptické (hmatové) textura − konzistence (mechanické aspekty),
 • auditorické − zvuky.

Antinutriční látky (faktory)

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Antinutriční látky.

Přirozené toxické látky

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Toxické látky v potravinách.

Cizorodé látky:

 • aditivní (přídatné) látky, aditiva,
 • kontaminující látky (kontaminanty) – exogenní, endogenní,
 • hygienicko-toxikologická hodnota (jakost),
 • zdravotní nezávadnost.

Další složky jakosti potravin


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]


Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]