Autooxidace a další reakce lipidů (1. LF UK, NT)

Z WikiSkript

Technologický význam (oleochemie)

Reakce lipidů[upravit | editovat zdroj]

 1. esterifikační reakce
  • enzymové (lipasy)
  • neenzymové (katalyzátory kyselé, zásadité)
  1. esterifikace (20-100 °C, H2SO4, HCl)
   • R-OH + R1-COOH → R1-COOR + H2O
   • glykoly, alditoly + MK → emulgátory
   • glycerol + MK (hydroxykyseliny) → emulgátory
  2. interesterifikace
   1. acidolýza
    • R1-COOR + R2-COOH → R2-COOR + R1-COOH
    • bez katal., 250-300 °C; katal. H2SO4, 150-170 °C
    • TAG + abietová kys. → fermeže
    • TAG + ftalová kys. → glyptaly (vysychavé oleje ~ přírodním pryskyřicím)
    • výměna nižší/vyšší MK → kokosový, palmojádrový tuk
   2. alkoholýza
    • R1-COOR + R2-OH → R1-COOR2+ R-OH
    • NaOH, NaOR 20 °C a více, H2SO4 ~ 100 °C, bez katal. 250 °C
    • methanolýza → Me-estery, bionafta
    • butanolýza → Bu-estery (změkčovadla plastů)
    • glycerolýza → parciální estery (emulgátory)
   3. transesterifikace
    • R1-COOR + R2-COOR3 → R1-COOR3 + R2-COOR
    • bez katal. ~ 250 °C, kyselý, zásad. katalyzátor < 100 °C
    • kakaové máslo, randomizace (b.t. vyšší o 20 °C)
    • olej + lůj → travitelnost, konzistence
 2. štěpení molekuly
  • R1-COOR (za přítomnosti H2O) → R1-COOH + R-OH
  • zmýdelňování 1-2 MPa
  • dříve hydroxidy, mýdla
 3. hydrogenace
  • -CH=CH- → -CH2-CH2-
  • H2, 150-200 °C, Ni-katalyzátor; 0,1-0,2 MPa
  • ztužené tuky (ztužování, hydrogenace)
  • složení mastných kyselin

Konzistence.jpg

Odolnost proti oxidaci, konzistence, absence trans-kyselin

Vedlejší reakce[upravit | editovat zdroj]

 • cis/trans isomerace (30-45 % trans-isomerů)
 • polohová isomerace (neobvyklé polohové isomery)
  • hydrogenační pach: α-linolenová → (Z,E)-oktadeka-9,15-dienová → (E)-non-6-enal

Další výrobky[upravit | editovat zdroj]

 • MK → R-OH (~ 20 MPa)
 • estery → ethery typu R-O-R1 (nevstřebatelné tuky)

Typy žluknutí[upravit | editovat zdroj]

 • hydrolytické žluknutí
 • parfémové žluknutí
 • reverze
 • oxidační žluknutí

Hydrolytické žluknutí[upravit | editovat zdroj]

 • enzymová reakce: lipasy (máslo, kokosový, palmový tuk)
 • chemická reakce: smažení
  • TAG → MK + parciální ester
   • máslo, mléko, kokosový, palmový tuk - nežádoucí
   • čokoláda - částečně žádoucí
   • sýry - žádoucí

Prahové hodnoty (mg/kg) volných mastných kyselin, vůně, chuť

Parfémové žluknutí[upravit | editovat zdroj]

 • enzymová r.: enzymy mikroorganismů
 • MK s krátkým a středně dlouhým řetězcem
 • mléčný, kokosový, palmový tuk - nežádoucí
 • plísňové sýry - žádoucí

Reverze[upravit | editovat zdroj]

 • chemická r. (autoxidace)
 • fermežový, rybí pach tuků obsahujících C18:3 a furanové kyseliny Furanová.jpg

Oxidační žluknutí[upravit | editovat zdroj]

 • neenzymové reakce
  • vzdušný kyslík (tripletový/3O2)
  • reaktivní formy kyslíku (singletový/1O2,radikály, H2O2)
  • kyslík singletový 1O2
   • vznik: fotosenzitizované reakce 3O2 - pigmenty (riboflavin, chlorofyl, hem)
   • volné radikály: •O2- (superoxidový radikál), •OH (hydroxylový radikál)
 • enzymové reakce - lipoxygenasy (lipoxidasy)
 • důsledky
  • negativní
   • snížení senzorické jakosti
   • potravinářské tuky aj. sloučeniny
   • snížení nutriční hodnoty, reakce oxidovaných lipidů s proteiny
   • snížení hygienicko-toxikologické jakosti, toxické produkty
   • stárnutí, onemocnění (in vivo)
  • pozitivní
   • vznik aromatických látek

Neenzymové reakce[upravit | editovat zdroj]

Oxidace tripletovým kyslíkem, autooxidace[upravit | editovat zdroj]

obecný mechanismus autooxidace uhlovodíkového řetězce (radikálová, řetězová r.)

 1. iniciační fáze:
  • R-H → R• + •H uhlovodíkový radikál (iniciátory, homolytický rozklad)
 2. propagační fáze:
  • R• + O2 → R-O-O• hydroperoxylový radikál
  • R-O-O• + R-H → R-O-O-H + R• hydroperoxid
   • až tisíce článků (vliv teploty, pO2 aj.)
   • hydroperoxid = primární produkt oxidace
   • rozklad hydroperoxidů
 3. terminační fáze - vzájemné reakce radikálů, polymery různých typů
  • R• + R• → R-R (vazba C-C)
  • R• + R-O-O• → R-O-O-R (vazba C-O-O-C)
  • 2 R-O-O• → R-O-O-R + O2

Iniciace[upravit | editovat zdroj]

 • hlavně fotosenzitizované (fotooxidace) a enzymové reakce
 • singletový kyslík
 • hydroperoxid, první radikály rozkladem hydroperoxidu

Rozklad hydroperoxidů[upravit | editovat zdroj]

 • monomolekulární rozklad
  • R-O-O-H → R-O• + •OH (alkoxylový radikál)
 • bimolekulární rozklad (při vyšší koncentraci ROOH)
  • 2 R-O-O-H → R-O-O• + R-O• + H2O

Reaktivita radikálů[upravit | editovat zdroj]

 • HO• > R-O• > R-O-O•

Další osud alkoxylových radikálů[upravit | editovat zdroj]

 • rozklad → aromatické látky
 • rekombinace v terminační fázi
  • R• + R-O• → R-O-R (vazba C-O-C)
  • R-O• + R-O-O• → R-O-R + O2
 • oxidace nenasycených kyselin
  • O : L : LL = 1 : 10 : 100
struktura disociační energie (kJ / mol)
H-CH2- 422
CH3-CH-H- 410
-H-CH-CH=CH- 322
-CH=-CH-H-CH-CH=CH- 272
 • oxidace nenasycených mastných kyselin (běžné teploty) Oxidace nenasyc.jpg
 • oxidace nasycených kyselin (teploty smažení, pečení, pražení) Oxidace nasyc.jpg
 • oxidace olejové kyseliny
  • směs 4 hydroperoxidů v poměru cca 1:1:1:1

Oxidace olejové.jpg

  • cis (nebo trans), trans - geometrické isomery, polohové isomery
 • oxidace linolové kyseliny
  • směs 7 hydroperoxidů, převládá 9- a 13-

Oxidace linolové.jpg

 • oxidace linolenové kyseliny
  • směs mnoha hydroperoxidů
  • převládá 9-, 12-, 13- a 16- s 2 konjugovanými dvojnými vazbami a 1 izolovanou vazbou

Následné reakce hydroperoxidů[upravit | editovat zdroj]

 • sekundární produkty autooxidace
  • stejný počet atomů C... (epoxy-, hydroxy-, oxokyseliny)
  • menší počet... (aldehydy, uhlovodíky aj.)
  • větší počet... (různé polymery)

Vznik epoxy-, hydroxy- a oxosloučenin[upravit | editovat zdroj]

Vznik epoxy-hydroxy.jpg

Vznik aldehydů a uhlovodíků[upravit | editovat zdroj]

Obecný mechanismus

 • Vznik aldehydu obec.jpg

např. 9-OOH-10,12-

 • 9-OOH.jpg

9-oxononanová, oktanová, (E,Z)-deka-2,4-dienal, (Z)-non-3-enal,

Následné reakce aldehydů[upravit | editovat zdroj]

Vznik polymerů

 • Vznik polymerů.jpg

Reakce oxidovaných tuků s proteiny

 • oxidace singletovým kyslíkem

Enzymové reakce.jpg

Adice na dvojnou vazbu, ~ 1000 x rychlejší než autooxidace

Adice na dvojnou.jpg

Látky zhášející singletový kyslík

 • β-karoten aj. karotenoidy
 • tokoferoly
 • askorbová kyselina
  • 1karotenoid + 1O23karotenoid + 3O2
  • 3karotenoid (excitovaný tripletový stav) → 1karotenoid

Enzymová oxidace

 • lipoxygenasa (lipoxidasa, linoleát: O2 oxidoreduktasa), E18:2 = 17 kJ/mol
 • nenasyc. lipid (Energie, O2) → hydroperoxid nenasyc. lipidu (opticky aktivní)

Enzymová oxidace.jpg

 • C18:2 9- a 13-hydroperoxidy 10-hydroperoxidy
 • C18:3 9- a 13-hydroperoxidy 10-hydroperoxidy

specifita (regio-, stereo-)


příklad C18:2

 • sója → (13S)-, 9-cis-, 11-trans-
 • rajčata → (9S)-, 10-trans-, 12-cis
 • houby → (10S)-, 8-trans-, 12-cis

negativní, pozitivní důsledky

 • živočichové: rozklad glutathionperoxidasou
 • rostliny a houby: štěpení lyasami, isomerasy, vonné látky

13-OOH-9,11,15- ~

 • (Z)-hex-3-enal (=zelená vůně) Zelená-vůně.jpg
 • (E)-hex-2-enal, listový aldehyd, produkt isomerace (Z)-hex-3-enalu isomerasami

olejovitá, mastná, zelená vůně 9-OOH-10,12,15- ~

 • (Z)-non-2-enal (=olejovitá, mastná vůně) Mastná-vůně.jpg

10-OOH-8,12- ~

 • (R)-okt-1-en-3-ol (=houbová vůně) Houbová-vůně.jpg

Termické reakce[upravit | editovat zdroj]

 • geometrická isomerace cis/trans
 • polohová isomerace
  • mechanismus vzniku isomerů olejové kyseliny (~270 °C)

Polohová-isomerace.jpg

 • cyklizace Cyklizace.jpg
 • polymerace - Diels-Alderova reakce (C18:1 a C18:2) Diels-Alderova-reakce.jpg

hygienicko-toxikologické hodnocení

Inhibice autooxidace[upravit | editovat zdroj]

 • teplota
 • vzduch
 • záření
 • inhibitory (antioxidanty, synergisty)

Antioxidanty[upravit | editovat zdroj]

Podle původu

 • přirozené (hlavně tokoferoly, fenoly
 • syntetické (hlavně fenoly)

Podle účinku (mechanismu působení)

 • primární (reakce s radikály)
 • sekundární (redukce R-O-OH)

Látky zhášející volné radikály

Mechanismus účinku primárních fenolových antioxidantů

 • R-O-O• + H-A → R-O-O-H + A• Antioxidant-radikal.jpg
hlavní reakce vedlejší reakce (> 0,01 %)
2A• → A-A A• + O2 → A-O-O•
A• + R-O-O• → R-O-O-A A-O-O• + R-H → A-O-O-H + R•
A• + R-O• → R-O-A .

hlavní přirozené antioxidanty

 • tokoferoly Tokoferoly.jpg, galláty Galláty.jpg

hlavní syntetické antioxidanty

 • BHT BHT.jpg,
 • BHA (isomery cca 9 : 1) BHA isomery.jpg,
 • TBHQ TBHQ.jpg

použití

 • BHA, BHT, tokoferoly, dodecylgallát - emulze typu o/v
 • TBHQ, propygallát - čisté tuky (oleje)

Indukční perioda[upravit | editovat zdroj]

Graf-indukční-perioda.jpg

P - peroxidové číslo

t - doba autooxidace při 60 °C (dny)

1 - koncentrace antioxidantu (BHA) = 0 %

2 - 0,02 %

I1 a I2 = indukční periody

protekční faktor PF = (I2-I1)/I1


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]