Přírodní toxické látky (1. LF UK, NT)

Z WikiSkript

Přírodní antinutriční a toxické látky

Mezi přírodní antinutriční a toxické látky patří:

 • antinutriční látky – interference (živiny),
 • toxické látky – jedy (toxika),
  • přírodní toxické látky – toxiny,
  • produkty anthropogenní činnosti – xenobiotika.

Toxické účinky těchto látek mohou být akutní či pozdní (např. chronické).


Výše rizika:

 • kontaminující látky,
 • toxiny,
 • aditivní látky,
 • antinutriční látky.

Jejich obsah v potravě podléhá legislativním opatřením.


Krmné pokusy → NOAEL → ADI = NOAEL / 100, (mg/kg), bezpečnostní faktor (100)

 • MLR = ADI * 60, (NPM, PM, SM), potravní koš, zohlednění výše spotřeby

Antinutriční látky

raffinosa
tannin
kyselina šťavelová

Antinutriční látky jsou látky rostlinného původu, které působí potenciální rizika. Patří mezi ně:

 1. inhibitory enzymů, antienzymy,
 2. sloučeniny interferující s metabolismem vitaminů, antivitaminy, antagonisty vitaminů,
 3. sloučeniny interferující s metabolismem minerálních látek,
 4. fenolové sloučeniny (tanniny) reagující s proteiny,
 5. některé oligosacharidy způsobující flatulenci.


1. Inhibitory serinových proteas (trypsin, chymotrypsin, elastasa):

 • vedou ke zpomalení růstu hospodářských zvířat,
 • nastává inaktivace teplem (jsou to proteiny).

2. Antivitaminy:

 • strukturní analogy (oxythiamin, linatin),
 • enzymy (askorbasa, thiaminasa, lipoxygenasa),
 • tvořící nevyužitelné komplexy (avidin).

3. Sloučeniny vážící minerální látky:

 • fytová kyselina a fytin – Fe, Zn,
 • šťavelová kyselina – Ca,
 • glukosinoláty a jejich rozkladné produkty – I.

4. Tanniny:

 • zpomalení růstu hospodářských zvířat,
 • snížení travitelnosti proteinů a absorpce minerálních látek.

5. α-galaktosidy:

 • raffinosa, vyšší homology,
 • způsobují gastrointestinální problémy.

Toxické látky

Toxické látky představují reálná rizika:

 • vyvolávající potravní nesnášenlivost (intoleranci), toxické pro určité jedince,
 • vyvolávající intoxikace, toxické pro všechny jedince.

Látky vyvolávající potravní nesnášenlivost:

 • alergie (imunologické reakce), alergeny (imunogeny), (ne)vyvolávají tvorbu IgE,
  • celiakie, bezlepkové diety (<100 mg/kg sušiny gliadinu),
 • intolerance (neimunologické projevy), poruchy metabolismu, přecitlivělost (anafylaxe), averze (idiosynkrazie),
  • intolerance laktosy, potraviny s nízkým obsahem (<10 g/kg), bezlaktosové (100 mg/kg),
  • fenylketonurie, hydrolyzáty bez Phe,
  • favismus, bob obecný (Vicia faba).
Toxiny-vicin.jpg

Toxiny a další látky vyvolávající intoxikace

Klasifikace:

 • podle struktury,
 • fyzikálních vlastností,
 • podle původu (rostlinný, živočišný),
 • podle účinků,
 • hlavní skupiny toxinů,
 • alkaloidy,
 • saponiny,
 • kyanogeny,
 • glukosinoláty,
 • lektiny,
 • estrogenní látky,
 • fototoxické látky,
 • aminokyseliny,
 • biogenní aminy.

Antinutriční a toxické látky luštěnin:

 • inhibitory proteas a amylas,
 • α-galaktosidy,
 • látky způsobující favismus,
 • lektiny,
 • kyanogenní glykosidy,
 • estrogeny,
 • saponiny,
 • lathyrogeny.

Toxické látky vyšších hub:

Alkaloidy

Klasifikace:

 • pravé alkaloidy (N-heterocykly, odvozené od aminokyselin),
  • pyridinové (nikotinové) a. tabáku,
  • piperidinové a. pepře,
  • pyrrolizidinové a. seneciové (neciny),
  • chinolizidinové a. lupiny,
  • chinolinové a. chinovníkové kůry,
 • pseudoalkaloidy (N-heterocykly, odvozené od jiných prekurzorů),
  • purinové a. kávy, čaje, kakaa,
  • terpenoidní (glykoalkaloidy) a. brambor, rajčat,
 • protoalkaloidy (ne N-heterocykly, odvozené od aminokyselin),
  • kapsaicinoidy a. papriky.

Pyridinové alkaloidy

Nikotin a minoritní alkaloidy (~ 20 sloučenin):

 • tabák (povinnost udávat obsah v tabákových výrobcích, varování).

Pyridinové.jpg

Piperidinové alkaloidy

Piperin, homology, geometrické isomery, příbuzné látky, pepř (pálivé látky) Piperidinové.jpg

Pyrrolizidinové alkaloidy

Mnoho příbuzných esterů (mono-, di-, makrocyklické), hepatotoxické látky.

 • Pyrrolizidinové.jpg

Chinolizidinové alkaloidy

Řada příbuzných sloučenin, lupina.

 • Chinolizidinové.jpg

Chinolinové alkaloidy

Obsah v lupině.

 • Chinolinové.jpg

Legislativa: aditivní látka, alkoholické nápoje 300 mg/l, nealkoholické (tonika) 75 mg/l (teratogenita)

Purinové alkaloidy

řada příbuzných sloučenin, káva, čaj, kakao (čokoláda), maté, guarana.

 • Purinové.jpg
 • kofein R1 = R2 = R3 = CH3
 • theobromin R1 = H, R2 = R3 = CH3
 • theofyllin R1 = R2 = CH3, R3 = H

Steroidní glykoalkaloidy

 • řada příbuzných sloučenin, brambory, rajčata, lilek,
 • heteroglykosidy, aglykon, cukr.

Brambory

 • α-solanin = solanidin + β-solatriosa,
 • α-chakonin = solanidin + β-chakotriosa,
Solaniny.jpg
 • distribuce,
 • legislativa: 200 mg/kg.

Rajčata

 • tomatin = tomatidin + β-lykotetraosa
Tomanidin.jpg
 • legislativa: 200 mg/kg, teratogenita

Kapsaicinoidy

kapsaicin, homology, paprika (pálivé látky):

 • vliv technologického zpracování,
 • kapsaicin, (E)-8-methyl-N-vanillylnon-6-enamid Kapsaicin.jpg.

Saponiny

řada příbuzných sloučenin, potraviny rostlinného původu:

 • heteroglykosidy, aglykon, cukr,
 • aglykon = sapogenin (sapogenol),
  • triterpenové alkoholy,
  • steroly (4-demethylsteroly).

Sojasapogenol-A.jpg

Biologické účinky:

Vlastnosti

 • toxicita pro studenokrevné živočichy,
 • hořká chuť,
 • detergenční účinky, emulze (o/v),
 • fungicidní, antioxidační, antikarcinogenní, anticholesterolemické účinky.

Použití

 • pěnotvorné látky (kosmetika),
 • emulgátory (kosmetika),
 • sladidla (glycyrrhizin, lékořice: 0,2−5,6 % saponinů).
 • Glycyrrhizin.jpg

Kyanogenní glykosidy

 • řada příbuzných sloučenin, potraviny rostlinného původu,
 • obsah HCN v kyanogenech,
 • heteroglykosidy, aglykon, cukr,
 • aglykon = 2-hydroxynitril (kyanhydrin),
 • nitril 2-hydroxykyseliny. Nitril-2-hydroxykyseliny.jpg

Substituenty – Chiralita:

 • alifatické – aceton, methy(ethyl)keton,
 • aromatické – benzaldehyd.

Cukr

 • zpravidla Glu,
 • disacharidy genciobiosa aj.
Genciobiosa.jpg

Vlastnosti

 • rozklad (β-glukosidasa) → HCN, toxicita (inhibice cytochromoxidasy v dýchacím řetězci),
 • akutní intoxikace, chronická intoxikace (kassava, maniok).

Glukosinoláty

 • thioglukosidy (glukosidy hořčičných olejů), řada příbuzných sloučenin, potraviny rostlinného původu (brukvovité rostliny),
 • názvy a struktura,
 • dominantní glukosinoláty v zeleninách,
  • heteroglykosidy, aglykon, cukr, aglykon = thiohydroxamát-O-sulfonát, protiion K+ Glukosinoláty.jpg

Substituenty

 • alifatické,
 • aromatické,
 • heterocyklické.

Cukr

 • výhradně Glc.

Vlastnosti

 • rozklad (myrosinasa) → isothiokyanáty, nitrily aj.,
 • toxicita, isothiokyanáty a goitrin strumigenní, nitrily hepatotoxické.
  • Vznik-goitrinu.jpg

Rostlinné fenoly

estrogenní látky

 • fytoestrogeny − potraviny rostlinného původu, Estradiol.jpg
  • isoflavony,
  • obsah v sójových bobech.
   • Isoflavonoidy.jpg
daidzin, R = H aglykon daidzein
genistin, R = OH aglykon genistein
sójové boby (0,13−0,42 %)
  • pterokarpany,
  • lignany.
obsah v potravinách
kumestrol − klíčící − sójové boby Kumestrol.jpg
sekoisolariciresinol − semena lnu Sekoisolariciresinol.jpg
 • mykoestrogeny,
 • xenoestrogeny.

Vlastnosti

 • současně užitečné i škodlivé.

Fototoxické látky

 • kumariny,
 • furanokumariny,
 • potraviny rostlinného původu.
 • Kumariny.jpg

Vlastnosti

 • fototoxicita (citlivost nepigmentované kůže, souvislost s rakovinou kůže, akutní dermatitidy),
 • fytoalexiny (fytoncidy, rostlinná antibiotika, pesticidy), blastokoliny (brzdí klíčení semen),
 • antimikrobní a jiné účinky.

Fototoxické pigmenty

 • hypericin (třezalka), fagopyrin (pohanka).

Lektiny (fytohemaglutininy)

potraviny rostlinného původu (semena aj. části)

Proteiny s centrem jiným než katalytickým:

 • merolektiny (1 centrum, katalytické ne),
 • hololektiny (2 centra, katalytické ne),
 • chimerolektiny (1−2 centra, katalytické ano).

Sójový lektin

 • metaloprotein, 120 kDa, hololektin, vazba N-acetyl-D-galaktosaminu.

Vlastnosti

 • srážení erythrocytů, interakce s cukry v glykoproteinech a glykolipidech membrán (mechanismus ochrany rostlin před predátory, parazity),
 • toxické intravenosně, některé orálně, některé vůbec, některé probiotika (česnek).

Aminokyseliny

Lathyrogeny:

 • potraviny rostlinného původu (semena vikví a hrachorů),
 • aminokyseliny (peptidy, nitrily) -3-(N-oxalyl)-2,3-diaminopropanová kyselina Diaminopropanová.jpg

Vlastnosti

 • strukturní podoba s proteinogenními aminokyselinami, metabolické poruchy,
 • deformace dolních končetin (osteolathyrismus), poškození cév (angiolathyrismus), poruchy nervového systému (neurolathyrismus), člověk, hlavně hospodářská zvířata.


Biogenní aminy:

 • prekursory,
 • alifatické, aromatické, heterocyklické báze s biologickou aktivitou, fermentované a mikrobiálně znehodnocené potraviny rostlinného i živočišného původu

Vznik

 • z aminokyselin působením mikroorganismů
  • histamin (His) Histamin.jpg, kadaverin (Lys) Kadaverin.jpg

Vlastnosti

 • tkáňové hormony (alergické reakce, anafylaktický šok)
 • psychoaktivní a vasoaktivní látky

Obsah

 • změny v salámech


Odkazy

Vnitřní odkazy

Zdroj