Lektiny

Z WikiSkript

Heslo
laterálny hemaglutinin


Lektiny jsou proteiny nebo lipopolysacharidy rostlinného či bakteriálního původu, které se asociují s membránovými receptory.

  • mitogenní lektiny: stimulují mitózy,
    • využití fytohematoglutininu (PHA) pro stimulaci mitóz lymfocytů z periferní krve (diagnostické účely).
  • nemitogenní lektiny: jiné projevy funkční aktivity citlivých buněk.
    • zábrana vniknutí spermie do neoplozeného vajíčka (vajíčko se chová jako již oplodněné).

Přenos podnětů z buněčných receptorů, asociovaných s lektinem, do cytoplazmy je vysvětlen aktivací univerzálních buněčných mediátorů (cAMP, cGMP).

Odkazy

Související články

Externí odkazy

Použitá literatura

  • ŠTARK, Otakar a Jan KAPRAS. Lekarská biologia a genetika 1. 1. vydání. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987.