Minerální látky (1. LF UK, NT)

Z WikiSkript

 • organogenní prvky: C, O, H, N, P, S
 • minerální látky: P, S, další (popelové prvky)
 • hrubá míra obsahu: popel (0,5–3 % hmotnosti)

Klasifikace

Podle množství (velmi variabilní hledisko):

 • majoritní (makroelementy) > 100 mg/kg (ppm) = 0,01 %
 • minoritní 10–100 mg/kg
 • stopové (mikroelementy) < 10 mg/kg
  • Al, As, B, Cd, Co, Cr, Cu, F, Hg, I, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Sn
 • ultrastopové < 1 μg/kg (ppb)

Podle fyziologického významu:

 • esenciální (nezbytné, obligatorní), funkčně prospěšné
  • Na, K, Mg, Ca, P, S
  • Fe, Zn, Mn, Cu, Ni, Co, Mo, Cr, Se, I, F, B, Si
aditivní látky (doporučené denní dávky v mg)
Ca 800 mg P 800 mg Fe 14 mg
Mg 300 mg Zn 15 mg I 0,15 mg
 • neesenciální (fyziologický indiferentní)
  • Li, Rb, Cs, Ti, Au, Sn, Bi, Te, Br, Al
 • toxické
  • Pb, Cd, As, Hg
  • Fe, Zn, Cr, Cu, Ni, Se, Al, Sn (legislativa)
toxické anionty: NO3-, NO2- (legislativa), CN-, SCN-
radionuklidy: nuklidy s nestabilním jádrem, podléhající radioaktivnímu rozpadu


 • formy výskytu
 • elementární forma
 • ionty (volné, hydratované)
 • málo rozpustné anorganické a organické sloučeniny
 • komplexní sloučeniny s anorganickými ligandy
 • komplexní sloučeniny s organickými ligandy
 • kovalentní sloučeniny (nekovů a polokovů)
 • organokovové sloučeniny
 • komplexy s proteiny, metaloproteiny (katalyzátory, transportní, zásobní látky)

Fe

 • enzymy hemové: cytochromy, katalasa, peroxidasy
 • enzymy nehemové: sukcinátdehydrogenasa, xanthinoxidasa, flavinové oxidoreduktasy, akonitasa
 • transportní proteiny: hemoglobin (erythrocyty), myoglobin (svaly) O2, transferrin (plasma) Fe
 • zásobní proteiny: ferritin, hemosiderin (slezina, játra, kost. dřeň)
 • komplexy s dalšími sloučeninami
 • Komplexy-Fe.jpg
 • kovalentní sloučeniny
 • Kovalenty-Fe.jpg
Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce železo.

Biochemické funkce esenciálních prvků

Majoritní prvky

Na

 • osmotický tlak, acidobazická rovnováha, aktivace enzymů

K

 • osmotický tlak, acidobazická rovnováha, aktivace enzymů, svalová aktivita

Cl

 • osmotický tlak, (protion K+, Na+ /Cl-), trávení (HCl)

Mg

 • stavební funkce, svalová a nervová činnost, srážení krve

P

 • stavební funkce, energetický metabolismus, aktivace enzymů, katalytické, regulační funkce

S

 • biokatalyzátory (složky proteinů/vitaminů)

Minoritní prvky

Fe

 • katalytické, transportní

Zn

 • katalytické

Stopové prvky

 • Cu katalytické, transportní (O2 / bezobratlí)
 • Mn aktivační, katalytické
 • Ni aktivační, katalytické (rostliny, mikroorganismy)
 • Co katalytické (vitamin B12)
 • Mo katalytické (hlavně rostliny, mikroorganismy)
 • Cr katalytické (glukosotoleranční faktor)
 • V aktivační
 • Se katalytické (souvislost s vitaminem E)
 • I regulační (hormony štítné žlázy)
 • F stavební (kostní a zubní hmota)
 • B aktivační (rostliny, málo informací u živočichů)
 • Si stavební (kolagen, mukopolysacharidy)

Denní dávky minerálních látek ve výživě


Majoritní prvky

Na 500 mg Cu 1,5–3
K 2000 Mn 2–5
Cl 75 Ni neurčeno (0,15–0,7)∗
Mg 350 Co neurčeno (0,005–0,01)∗
Ca 800 Mo 0,08–0,25
P 1200 Cr 0,05–0,2
S neurčeno (100–600)∗ V neurčeno (0,01–0,03)∗
 • kde * znamená příjem/den

Minoritní prvky

 • Fe 10–15
 • Zn 10–15

Stopové prvky

 • Se 0,01 (děti)–0,07 (muži)
 • B neurčeno (2–10) ∗
 • I 0,04–1,5
 • Sn neurčeno (3) ∗
 • F 0,1–4
 • Si neurčeno (20–50) ∗
 • kde * = příjem / den

Výskyt a významné zdroje minerálních látek

Majoritní prvky

 • Na – NaCl (~ 75 %) glutamát NaH
 • K – čaj, káva, další rostlinné potraviny
 • Cl – NaCl, kontaminanty (perzistentní pesticidy, PCB, 3-MCPD), aditiva (včetně chlorace vody)
 • Mg – obiloviny, luštěniny, další rostlinné potraviny
 • Ca – sýry, mléko, ryby, žloutek, luštěniny
 • P – mléko, sýry, žloutek, luštěniny, ořechy, aditiva (hlavně fosfáty)
 • S – vejce, maso, obiloviny, luštěniny

Minoritní prvky

 • Fe – vnitřnosti, maso, vejce, luštěniny, speciální sýry, čaj, kakao, aditiva a kontaminanty
 • Zn – vnitřnosti, maso, vejce, luštěniny, čaj

Stopové prvky

 • Cu – vnitřnosti, sýry, obiloviny, luštěniny, čaj, houby, kontaminanty
 • Mn – obiloviny, luštěniny, lesní plody, čaj, koření, maso
 • Ni – obiloviny, luštěniny, ořechy, čaj, kakao, kontaminanty
 • Co – obiloviny, luštěniny, vnitřnosti, ořechy, čaj
 • Mo – obiloviny, luštěniny, vnitřnosti
 • Cr – kvasnice, čaj, luštěniny, vnitřnosti, kontaminanty
 • V – obiloviny, luštěniny, vnitřnosti, mořští bezobratlí
 • Se – ryby, bezobratlí, vnitřnosti, vejce, rostliny (fortifikace)
 • I – mořské ryby a řasy, maso, sýry, vejce, fortifikace
 • F – čaj, fortifikace
 • B – luštěniny, ořechy, ovoce
 • Si – obiloviny, luštěniny, vnitřnosti

Využitelnost minerálních látek

Na využitelnost minerálních látek v potravě má vliv forma výskytu a resorpce.

Ca - vápník

 • z potravy 5–15 %
 • chléb 40 % fytin
 • zelí 40–70 %
 • oxalát 2–5 % šťavelová kyselina

P - fosfor

 • obiloviny, luštěniny:
 • fytová kyselina (fytin), částečně štěpena fytasami (endogenní, kvasnicová, mikroorganismů střeva)
 • fytová kyselina → parciální estery + H3PO4
 • aditiva: fytová kyselina, soli H3PO4, polyfosfáty (vaznost vody, tavné soli)

Fe - železo

 • resorpce 5–15 %, Fe (II) > Fe (III), hemové Fe
 • fytáty (Fe, Zn), fenolové sloučeniny
 • aditiva: element. Fe, anorg. a org. sloučeniny (fumaran/Sunar)

I - jód

 • jodace soli aj. potravin
 • antithyreoidní látky: přírodní (goitrin aj. goitrogeny) kontaminanty (PCB, pesticidy, veter. léčiva)
 • toxické prvky

Minerální látky jako kontaminanty

 • přípustná množství v potravinách
 • hygienické limity
Přirozené zdroje kontaminace
 • větrání hornin
 • požáry
 • vulkanická činnost
 • povodně
Antropogenní zdroje kontaminace
 • spalování fosilních paliv
 • doprava
 • průmysl (hlavně výroba kovů)
 • zemědělství (hnojiva aj. chemikálie)
 • odpady
Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Kontaminace kovy.

Toxické anionty minerálních látek

Dusičnany a dusitany

 • nejvyšší obsah nalezneme v zelenině a okopaninách
 • stopová množství v ovoci (melouny, banány)
 • letální dávka 32 mg/kg
 • vznik methemoglobinemie: Hg (Fe2+) + NO2- → MHg (Fe3+) + NO
 • první příznaky při koncentraci MHb 6–8 % z celkového obsahu Hg
 • vznik karcinogenních nitrosaminů

Vznik nitrosaminu.jpg

Klasifikace hodnot dusičnanů

 • s vysokým obsahem (nad 1000 mg·kg-1)
  • salát, endivie, špenát, mangold, pekingské a čínské zelí, ředkev, ředkvička, celer, reveň, kukuřice cukrová
 • se středním obsahem (250–1000 mg·kg-1)
  • zelí, kapusta, květák, lilek, petržel, mrkev, brokolice, česnek, brambory
 • snízkým obsahem (pod 250 mg·kg-1)
  • růžičková kapusta, cibule, rajčata, hrách, okurky, artyčoky, chřest


Odkazy

Zdroj