Fyzioterapie u pacientů s lumbalgií

Z WikiSkript

Přístupy fyzioterapie se liší dle akutního, subakutního a chronického průběhu stádia onemocnění.

Akutní stádium[upravit | editovat zdroj]

V akutním stádiu se cílí na úlevu od bolesti. Fyzioterapeut spolupracuje s lékařem a dalšími členy léčebného týmu. Nesmí být přehlédnuty závažné symptomy, které můžou agresivní bolest překrýt. Pokud pacient nemá žádnou úlevovou polohu, je vhodné zahájit farmakoterapii. Dalšími možnými postupy jsou: reflexní terapie, akupunktura a cílená fyzikální terapie. Ve většině případů je nutná imobilizace (s korekčně-antalgickým polohováním).

Subakutní a chronické stádium[upravit | editovat zdroj]

V subakutním a chronickém stádiu, které probíhá bez závažných neurologických přiznaků, fyzioterapeut nejprve posoudí ergonomickou zátež, která je vázána na způsob života pacienta a poté navrhne vhodné úpravy. Dále provede kineziologický rozbor a stanoví cílenou kinezioterapii. Ta je většinou zaměřena na stabilizaci postižených segmentů a případně uvolnění jejich blokované hybnosti. Farmakoterapie a fyzikální terapie mají v tomto stádiu doplňkovou roli.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • NOVÁKOVÁ, Eva a Růžena HLAVIČKOVÁ.Pacient s bolestmi dolní části zad [online]. 2015, 2015 [cit. 2018-04-16]. Dostupné z: http://www.unify-cr.cz/obrazky- soubory/4-1-7-rtf-0cca9.pdf?redir