Destičková granula

Z WikiSkript


Heslo

Destičková granula se nacházejí v cytoplazmě krevních destiček. Krevní destičky obsahují 2 typy granul:

  • Denzní granula – obsahují ATP, ADP, Ca2+, serotonin.
  • α-granula – obsahují směs proteinů (destičkový faktor 4, destičkový růstový faktor, fibrinogen, von Willebrandův faktor nebo koagulační faktor V).


Odkazy

Zdroj