Tetrametylbenzidin

From WikiSkripta

Heslo
Tetrametylbenzidin.png

Tetrametylbenzidin se používá jako chromogen v detekčních systémech založených na peroxidázové a pseudoperoxidázové reakci. V přítomnosti vhodného katalyzátoru (peroxidáza, komplexně vázané železo hemoglobinu či myoglobinu) se totiž bezbarvý tetrametylbenzidin oxiduje peroxidem vodíku (či jiným hydroperoxidem, např. kumenhydroperoxidem) na benzidinovou modř:

Oxidace tetrametylbenzidinu.png


Odkazy

Použitá literatura