Hyalinní dystrofie

From WikiSkripta
 • Při hyalinní dystrofii dochází ke zpevnění vazeb mezi stavebními součástmi kolagenu, které v EM mají vzhled tenkých, neuspořádaných fibril, mezi nimi je více amorfní bílkovinné hmoty.
 • Ve světelném mikroskopu se hyalin jeví jako eosinofilní hmota:
Hyalinní dystrofie
  • Barví se jako kolagen – v HE růžově, v modrém trichromu modře.
  • Podobá se amyloid, makroskopicky jeho ložiska připomínají chrupavku.
  • Pozn.: Při hyalinní dystrofii jde o extracelulární hyalin, na rozdíl od hyalinního zkapénkovatění, kdy jsou amorfní eosinofilní hmoty lokalizované intracelulárně.
 • Hyalinně degenerované vazivo (tzv. hyalinizované vazivo – tuhé, zpevněné vazivo) má sklon ke steatóze a ke kalcifikaci (typicky při ateroskleróze).
 • Hyalin se často vyskytuje v jizvách a při chronických zánětech:
  • při primárně proliferativním zánětu serózních membrán – polyserositis (Curschmannova nemoc) – tvoří chrupavčitě tuhá bělavá ložiska, např. v pouzdře sleziny – polevová slezina (perisplenitis cartilaginea) nebo na povrchu volných těles v peritoneální dutině (corpus liberum).

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]