Nápověda:Často používané šablony

Z WikiSkript

Zde se nachází seznam nejčastěji používaných šablon v abecedním pořadí. U každé šablony je uveden způsob jejího vložení, náhled a jednoduchý popis funkce. Podrobnosti najdete v nápovědě k jednotlivým šablonám.

Co to jsou šablony a k čemu slouží naleznete zde. Ostatní méně užívané šablony najdete v Kategorie:Šablony.


Diskuse ...podrobnější informace a příklady použítí na stránce Šablona:Diskuse
{{diskuse}}
Tato šablona označuje článek, jehož obsah byl zpochybněn.

Vkládá se do článku, zároveň se na diskusní stránce uvede kým a jak byl článek rozporován.


Heslo ...podrobnější informace a příklady použítí na stránce Šablona:Heslo
{{Heslo
 |cze = Játra
 |eng = Liver
 |lat = Iecur
 |grc = Hepar
}}
Heslo
Tato šablona zařazuje článek do slovníku. Zároveň umožňuje autorovi uvést různé jazykové verze daného termínu. V praxi se uvádí nejčastěji čeština, angličtina, latina a řečtina.

Šablonu umisťujeme na začátek článku.Pahýl ...podrobnější informace a příklady použítí na stránce Šablona:Pahýl
{{Pahýl}}
Touto šablonou jsou označovány články, které jsou nekompletní, nehotové, je třeba je výrazně rozšířit a doplnit.

Šablona se vkládá do článku, zpravidla na konec, zařazuje článek do katerorie Kategorie:Pahýly.

Někdy je vhodnějším řešením než rozšiřovat článek vytvořit z něj heslo.


Podrobnosti ...podrobnější informace a příklady použítí na stránce Šablona:Podrobnosti
{{Podrobnosti|Nápověda:Šablony}}
Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Nápověda:Šablony.
Pomocí této šablony je možné čtenáři doporučit přímo v textu další články, kde se dozví o dané problematice více.

Šablona se vkládá do článku, na místo, kde je třeba na rozšiřující článek odkázat.


Hromadně vyráběný léčivý přípravek ...podrobnější informace a příklady použítí na stránce Šablona:HVLP
{{HVLP|cilostazol}}
cilostazolStátní úřad pro kontrolu léčiv: cilostazol Umožňuje čtenáři se rychle přesunout k informacím o komerčně vyráběných léčivých přípravcích.

Šablona se používá uzavřením názvu účinné látky léčivého přípravku do řetězců „{{Šablona:HVLP|“ a „}}“.


Pracuje se ...podrobnější informace a příklady použítí na stránce Šablona:Pracuje se
{{Pracuje se}}
Šablonu Pracuje se je vhodné použít, chce-li autor dát najevo, že článek ještě není hotov a hodlá se k němu v nějbližších několika dnech vrátit. Je zvykem výrazně neupravovat takto označené články, dokud autor nedá odstraněním šablony najevo, že svou práci dokončil.


Šablona se vkládá do článku a zažazuje jej do Kategorie:Rozpracované. Po uplynutí 30 dní, kdy článek nebyl editován, je přeřazen do Kategorie:Zapomenuté.


Přesunout ...podrobnější informace a příklady použítí na stránce Šablona:Přesunout
{{Přesunout
 |Nápověda:Šablony A–Z
}}


Touto šablonou je možné navrhnout přejmenování článku (tedy jeho přesunutí pod vhodnější název).

Šablona se vkládá do článku či na diskusní stránku, zařazuje článek do katerorie Kategorie:Přesunout.


Rozdělit ...podrobnější informace a příklady použítí na stránce Šablona:Rozdělit
{{Rozdělit
 |Nápověda:Šablony A–K
 |Nápověda:Šablony L–Z
}}


Šablonou Rozdělit se možné navrhnout vyčlenění určité části textu do samostatného článku či rozdělení článku na dva či více samostatných.

Šablona se vkládá do článku či na diskusní stránku, zařazuje článek do katerorie Kategorie:Rozdělit.


Sjednotit ...podrobnější informace a příklady použítí na stránce Šablona:Sjednotit
{{Sjednotit
 |Nápověda:Šablony
}}


Tato šablona označuje článek, který je obsahově velmi podobný jinému již existujícímu článku ve WikiSkriptech a proto by bylo vhodné oba články sjednotit.

Šablona se vkládá do článku či na diskusní stránku, zařazuje článek do katerorie Kategorie:Sjednotit.


Smazat ...podrobnější informace a příklady použítí na stránce Šablona:Smazat
{{Smazat
 |Tento článek
 je zcela zbytečný
 a nic jsem se z
 něj nedozvěděl.
}}Šablona Smazat doporučuje článek ke smazání. Je vhodné uvést důvod smazání jako parametr a také do shrnutí editace při ukládání.

Šablona se umisťuje do článku, zařazuje článek do katerorie Kategorie:Smazat.


Vložený článek ...podrobnější informace a příklady použítí na stránce Šablona:Vložený článek
{{subst:Vložený článek}}
* VLOŽENÝ ČLÁNEK
* Pozor – tento článek je využíván dalšími články,
 do kterých je vložen. Buďte prosím opatrní při jeho editaci:
*  1. Nemažte příkazy <noinclude> </noinclude>.
    Označují části článku, které se při vkládání nepřenášejí.
*  2. Neměňte úrovně použitých nadpisů. Neuvážené použití
    nadpisů vyšší úrovně by mohlo znepřehlednit jiné články.
*  3. Rozsáhlejší editace, rozšíření či zkrácení článku by mohly
   narušit koncept dalších článků. Změny projednejte v diskusi.
* Seznam článků, do kterých je tento článek vložen, naleznete
  v seznamu odkazujících článků pod odkazem „Odkazuje sem“. 
*
* Neodstraňujte, prosím, tento komentář.
 V případě nejasností kontaktujte redakci (redakce@wikiskripta.eu)
*
* Toto upozornění se vkládá šablonou {{subst:Vložený článek}}
Tato šablona se užívá u vložených článku. Vkládá text upozorňující na toto uživatele, kteří chtějí článek editovat, aby zohlednili při úpravách i článek, ve kterém je vložený článek použit.

Šablona se umisťuje do článku, zařazuje článek do katerorie Kategorie:Vložené články. Je vidět pouze v editačním okně, v běžném náhledu nezobrazuje žádný text.


Zpracovat ...podrobnější informace a příklady použítí na stránce Šablona:Zpracovat
{{Zpracovat
|důvod=copyvio
|datum=30000101
}}
Šablona Zpracovat je užívána k označení článků vyžadujících urgentní řešení ze strany redakce. Jedná se jednak o:
 • copyvio – články porušující autorská práva. Šablona se umišťuje do článku, při vložení s parametrem důvod=copyvio zobrazí text upozorňující na možné porušení autorských práv a článek je zařazen do Kategorie:Copyvio. Při použití parametru datum=RRRRMMDD se po uplynutí doby (standardně dva týdny) se šablona změní na {{smazat}} a článek je přeřazen do Kategorie:Smazat (více zde).
 • dotazy a výzvy – články vyžadující pozornost více členů redakce. Šablona se umisťuje do diskuse, zařazuje článek do katerorie Kategorie:Ke zpracování. Je vidět pouze v editačním okně, v běžném náhledu nezobrazuje žádný text.
Doplňte zdroj ...podrobnější informace a příklady použítí na stránce Šablona:Doplňte zdroj
{{Doplňte zdroj}}
[zdroj?] Tato šablona označuje část textu, která by měla být ozdrojována – tj. měla by být uvedena reference na odbornou literaturu, ze které daná část textu čerpá.

Více informací o zdrojování ve WikiSkriptech naleznete na stránce nápovědy.