WikiSkripta:Pokyny pro redaktory

From WikiSkripta

(Redirected from Fórum:Pokyny pro redaktory)

Úkolů, které by měl redaktor zvládnout, je velmi mnoho. Nikdo nedokáže projít celá WikiSkripta a opravit vše, co je potřeba, proto si každý může vybrat oblast, která ho zajímá a baví, a na té pracovat. Někteří redaktoři procházejí seznam posledních změn, někteří pracují na aktuálních úkolech a některé zaujala speciální redakční činnost a opravování článků, které to potřebují.

Zde je letmý popis těchto oblastí. Pokud si s něčím nebudete vědět rady, neváhejte se obrátit na zkušenější kolegy, rádi vám pomohou! Tak s chutí do toho :-).

Poslední změny[edit | edit source]

V Posledních změnách zkontrolujte dosud neověřené editace (jsou označené vykřičníkem):

  • Začněte neprodleně řešit hrubé závady a situace, kdy nový uživatel zjevně tápe.
  • Zpracujte články nově zkontrolované učitelem.

K novým článkům, na kterých již autor nepracuje, vložte na diskusní stránku šablonu Redakce:

  • Především u příspěvků nových uživatelů co nejdříve zkontrolujte zdroje, aby nedocházelo k zbytečné práci na ukradeném textu.
  • Vložte šablonu {{Sjednotit}}, pokud již existuje článek s obdobnou tematikou.
  • Šablona Redakce se nevkládá, pokud uživatel na článku zjevně ještě pracuje (zejm. články označené jako rozpracované); zkontrolujte však zdroje (viz výše) a ověřte editaci.
  • Dle potřeby přidejte šablonu ({{Pahýl}}, {{Smazat}}, {{Heslo}}, {{Zkontrolovat}}, {{Přesunout}},…).
  • Přesměrujte synonyma názvu článku (pokud jsou) na tento článek (#PŘESMĚRUJ [[název článku]]).

Přivítejte srdečně nové přispěvatele a nabídněte jim pomoc.

Pochvalte autory kvalitních článků či přínosných změn:

Po rychlé kontrole posledních změn se snažte redakčně dopracovat články, které se v posledních změnách objevily. Nezačínejte úplně nejčerstvějšími (mohl by na nich ještě pracovat někdo jiný). Neupravujte články, na nichž autor ještě zjevně pracuje. Dokončené články odešlete ke kontrole příslušnému učiteli.

Redakční práce[edit | edit source]

U článků, jež vykládají obsah, k němuž je vložen materiál na portálu MEFANET, přidejte na konec článků (sekce odkazy) link na tento materiál.

WikiSkripta: dva jazyky – jedna řeč[edit | edit source]

Spolu se zapojením slovenských fakult a autorů do projektu vyvstává otázka bilinguality článků. Následuje několik tezí:

  • Vážíme si každého kvalitního textu, ať je česky nebo slovensky. Prvořadé jsou pro nás obsažené informace.
  • Článek by měl působit jednotně a čtivě. To se týká i použitého jazyka. Drobné pasáže (nadpisy, slova) v jiném jazyce je vhodné přeložit do jazyka, který ve článku převažuje.

Další doporučené postupy[edit | edit source]

Obecné pokyny[edit | edit source]

Nastavení[edit | edit source]

Redakční postupy[edit | edit source]