Nápověda:Použití redakční šablony

Z WikiSkript

Šablona Redakce se vkládá do diskuse článku pomocí tlačítka P writing icon.svg na liště nad editačním oknem (Je třeba zapnout jej v Nastavení → Udělátka → Editační tlačítko "Redakce"). Šablona má několik parametrů – ty označují, co vše je třeba v článku zkontrolovat. Na základě nezkontrolovaných parametrů jsou články samočinně roztříděny do kategorií.

Pro použití redakční šablony platí několik základních pravidel:

  • Šablona se vkládá do diskusních stránek článků v pouze hlavním jmenném prostoru, tedy ne ve fóru či v nápovědě. Nevkládá se k rozcestníkům a přesměrováním.
  • Zkontrolujete-li danou vlastnost článku, je třeba se v redakční šabloně u daného parametru podepsat. K tomu se používá podpis do redakční šablony (Tlačítko Text signature.png na horní liště. Je opět třeba jej zapnout v nastavení.)
  • Každá šablona musí obsahovat všechny parametry. Pokud je nějaký parametr nepotřebný, připíše se k podpisu netřeba.
  • Šablona se vkládá až k hotovým článkům, na nichž již autor pravděpodobně nebude pracovat.
  • Nedoporučuje se kontrolovat a podepisovat parametry u vlastních článků, je lépe přenechat to nějakému jinému redaktorovi.
  • Jako první je vždy třeba zkontrolovat parametr zdroje, tedy zda článek neporušuje autorská práva.
  • Pokud kontrolujete a podepisujete poslední parametr, zkontrolujte také všechny ostatní a je-li článek redakčně v pořádku, vložte na diskusní stránku šablonu {{Zkontrolovat}}. Tím vyzvete k odeslání článku ke kontrole učitelem. Uložte jako velkou editaci s redakce – hotovo ve Shrnutí editace.
  • Je-li článek rozšířen, je třeba odpovídající parametry v redakční šabloně vrátit ke kontrole (tj. podpisy smazat).

Význam jednotlivých parametrů a další podrobnosti naleznete na stránce Šablona:Redakce.