WikiSkripta:Pokyny pro redaktory

Z WikiSkript

Co by měl každý redaktor po přihlášení do WikiSkript zkontrolovat?[☲ editovat zdroj]

Úkolů, které by měl redaktor zvládnout, je velmi mnoho. Nikdo nedokáže projít celá WikiSkripta a opravit vše, co je potřeba, proto si každý může vybrat oblast, která ho zajímá a baví, a na té pracovat. Někteří redaktoři procházejí seznam posledních změn, někteří pracují na aktuálních úkolech a některé zaujala speciální redakční činnost a opravování článků, které to potřebují.

Zde je letmý popis těchto tří oblastí. Pokud si s něčím nebudete vědět rady, neváhejte se obrátit na zkušenější kolegy, rádi vám pomohou! Tak s chutí do toho :-).

Poslední změny[☲ editovat zdroj]

 • Poslední změny
 • redaktoři-strážci: zkontrolujte dosud neověřené editace (jsou označené vykřičníkem)
  • začněte neprodleně řešit hrubé závady a situace, kdy nový uživatel zjevně tápe
  • články nově zkontrolované učitelem redakčně ověřte
 • k novým článkům, na kterých již autor nepracuje, vložte na diskusní stránku šablonu Redakce
  • především u příspěvků nových uživatelů co nejdříve zkontrolujte zdroje, aby nedocházelo k zbytečné práci na ukradeném textu
  • vložte šablonu {{Sjednotit}}, pokud již existuje článek s obdobnou tematikou
  • šablona Redakce se nevkládá, pokud uživatel na článku zjevně ještě pracuje (zejm. články označené jako rozpracované); zkontrolujte však zdroje (viz výše) a ověřte editaci
  • dle potřeby přidejte šablonu ({{Pahýl}}, {{Smazat}}, {{Heslo}}, {{Zkontrolovat}}, {{Přesunout}} …)
  • přesměrujte synonyma názvu článku (pokud jsou) na tento článek (#REDIRECT [[název článku]])
 • přivítejte srdečně nové přispěvatele a nabídněte jim pomoc
 • pochvalte autory kvalitních článků či přínosných změn
 • Po rychlé kontrole posledních změn se snažte redakčně dopracovat články, které se v posledních změnách objevily. Nezačínejte úplně nejčerstvějšími (mohl by na nich ještě pracovat někdo jiný). Neupravujte články, na nichž autor ještě zjevně pracuje.
 • Dokončené články odešlete ke kontrole příslušnému učiteli.

Úkoly pro redaktory[☲ editovat zdroj]

 • Úkoly pro redaktory
 • Na této stránce najdete nejaktuálnější problémy, které nás trápí. Pokud se rozhodnete se některým z nich věnovat, napište to přímo na stránku úkolů.

Redakční práce[☲ editovat zdroj]

 • Projděte články ke zpracování včetně všech podkategorií (např. čerstvě podepsané učitelem, zapomenuté atd.) a odpovídajícím způsobem je zpracujte, projděte i kategorii Sjednotit a pokuste se sloučit příslušné články.
 • Projděte stránku Check WikiSkripta a opravte nalezené nedostatky u jednotlivých článků.
 • Zpracovávejte články vyžadující redakční úpravy
 • Kontrolujte struktury portálů, zařadit články bez portálu a kontrolujte a případně založte navrhovaná přesměrování.
 • Ptáte se – projděte dotazy, popřípadě je přepošlete správcům/technikům.
 • Řešte chyby vyhledané pomocí speciálních stránek.
 • Články, které jsou blízko kýženého stavu, můžete zpracovávat přednostně: články, jimž chybí jen jeden, dva či tři parametry ke zkontrolování. Doplňte, co jim zbývá, článek celý ještě projděte a zhodnoťte, zdali všechny podepsané parametry odpovídají skutečnosti, a zažádejte o kontrolu. U článků, jež vykládají obsah, k němuž je vložen materiál na portálu MEFANET, přidejte na konec článků (sekce odkazy) link na tento materiál.

WikiSkripta: dva jazyky – jedna řeč[☲ editovat zdroj]

Spolu se zapojením slovenských fakult a autorů do projektu vyvstává otázka bilinguality článků. Následuje několik tezí:

 • Vážíme si každého kvalitního textu, ať je česky nebo slovensky. Prvořadé jsou pro nás obsažené informace.
 • Článek by měl působit jednotně a čtivě. To se týká i použitého jazyka. Drobné pasáže (nadpisy, slova) v jiném jazyce je vhodné přeložit do jazyka, který ve článku převažuje.

Další doporučené postupy[☲ editovat zdroj]

Obecné pokyny

Nastavení

Redakční postupy