Fórum:Pokyny pro správce

Z WikiSkript

 1. Poslední změny – články a obrázky:
  • projít zásahy redaktorů,
  • prohlédnout články označené redaktory jako dokončené a dořešit (vrátit k redakčnímu dopracování, poslat ke kontrole učiteli…),
  • podle potřeby přidělit právo Autopatrol,
  • projít diskuse zejména mezi redaktory a uživateli a dle potřeby je moderovat.
 2. Podívat se na přírůstky v článcích ověřených učitelem, zkontrolovat je a zaznamenat na stránce WikiSkripta:Zkontrolované články.
 3. Projít články ke zpracování včetně všech podkategorií (např. pozměněné zkontrolované články, zapomenuté atd.) a odpovídajícím způsobem je zpracovat.
 4. Stránky, které nikdo nesleduje – upozornit autora na možnost sledování vytvořených stránek, případně přidat k vlastním sledovaným.
 5. Ve speciálních stránkách projít seznamy „podivných“ článků (jako jsou nejkratší/nejdelší články, nejdéle needitované články…) a řešit nesrovnalosti, popřípadě zaúkolovat redaktory.


Následuje vše, co mají za úkol redaktoři.