Fórum:Editační spor

Z WikiSkript

Identifikace a sledování rizika[upravit | editovat zdroj]

 • Redaktor či správce, který narazí na spornou editaci nebo na stránku, která je z hlediska takových editací zvlášť riziková, vyzve ostatní členy redakce ke sledování stránky.
  • Stránku přidá na seznam stránek ke sledování.
  • Na spornou editaci upozorní na Yammeru.
  • Sporné editace bez relevantní reference z oboru lze vrátit zpět (u začínajících uživatelů si referenci nejprve vyžádat). Důvod revertu vysvětlit na uživatelově diskusní stránce.

Urgentní situace[upravit | editovat zdroj]

 • Pokud editace výrazně mění původně neutrální názor na názor, který není nestranný:
  • do článku se ihned vloží informace, že o správnosti se vede diskuse,
  • redaktor neprodleně kontaktuje správce a požádá o převzetí,
  • kontakt proběhne jakýmkoliv rychlým způsobem (e-mail, sms…), záznam o něm bude na Yammeru,
  • správce zváží dočasný blok uživatele,
  • správce zváží revert,
  • správce informuje o probíhajících opatřeních a jejich důvodech uživatele na jeho diskusní stránce.
 • Pokud editace mění tendenční názor za jiný tendenční názor, redaktor nebo správce článek rozporuje, zahájí o něm diskusi a tu pak moderuje.
  • Snaží se dosáhnout kompromisu, který vyhovuje oběma stranám,
  • snaží se přizvat odborníky (nikoliv však k příliš brzy, text nesmí být příliš „syrový“),
  • dosáhne-li dohody, žádá o kontrolu článku pedagogem.
 • Redaktoři a správci si musí udržet nestrannost. Pokud to nedokáží, předají řešení někomu jinému na své úrovni. Je-li pochybnost o nestrannosti jiného redaktora/správce, záležitost se eskaluje ke správci nebo byrokratovi.

Sporné situace, které nejsou urgentní[upravit | editovat zdroj]

 • V případech, kdy jsou změny diskutabilní, nikoliv však natolik zásadní, aby vyžadovaly urgentní řešení:
  • zváží se rozporování stránky,
  • je vhodné požádat o názor odborníky, další členy redakce (na Wave), popřípadě ostatní autory pozměněného článku,
  • diskuse s vkladateli se vede přednostně na diskusní stránce k článku,
  • je třeba bránit gradaci sporu:
   • vždy, když je to možné, vyčkávací taktika (latence asi 2 dny),
   • zvážit krátkodobé bloky uživatele s omluvným vysvětlením v diskusi,
   • postranní komunikace s účastníky sporu (zvážit, zda na diskusní stránce uživatele nebo mailem; o mailové komunikaci je třeba informovat ostatní členy redakce),
  • snažit se o pozitivní a tvořivé ladění účastníků sporu.