WikiSkripta:Pokyny pro redaktory/stránky ke sledování

Z WikiSkript

Některé stránky by měli mít mezi sledovanými všichni členové redakce. Jde jednak o stránky, jejichž změna by mohla mít zásadní vliv na chod WikiSkript a o případném vandalismu musí být informováno co nejvíce lidí, aby byl co nejdřív odstraněn, jednak o stránky, na kterých se objevují pokyny, úkoly nebo důležité informace.

Pro sledování následujících stránek prosím klikněte na tyto odkazy:

Je užitečné sledovat také diskusní stránky správců a redaktorů.

Potenciálně rizikové články[editovat zdroj]

Zde naleznete články, které jsou svým obsahem náchylné ke sporným či nestranným editacím (jedná se převážně o články dotýkající se etického či společensky citlivého tématu), a také stránky, na nichž již došlo ke sporným editacím. I tyto články by měly být sledovány co nejvíce čteny redakce pro zamezení sporů.

Pokud narazíte na takový článek, přidejte jej to tohoto seznamu.