Nápověda:Přesměrování

From WikiSkripta

Většinu článků je možné pojmenovat několika způsoby a lze očekávat, že je uživatelé WikiSkript budou pod různými názvy vyhledávat. Aby bylo zaručeno, že se k příslušnému článku skutečně dostanou, je třeba vytvořit přesměrování z alternativních názvů článku (tzv. synonym).

Přesměrování vytvoříte tak, že založíte článek pod alternativním názvem např. "Cukrovka", jehož jediným textem bude #PŘESMĚRUJ[[Název cílové stránky]] (vložíte klepnutím na Přesměruj.png) např. "#PŘESMĚRUJ[[Diabetes mellitus]]" a uložíte.

Po zadání příslušného názvu článku do vyhledávače či klepnutí na příslušný odkaz pak bude uživatel automaticky přesměrován na článek.

Např. na článek Vrozené srdeční vady vedou díky přesměrování také odkazy Kongenitální srdeční vady, Vrozené vývojové vady srdce, VVV srdeční a další.

Pečlivým vytvářením přesměrováním preventivně zabráníte vytváření vícero článků na stejné téma a nutnosti následného sjednocování.