CHA2DS2-VASc score

From WikiSkripta

Heslo
Embolie při FiS


CHA2DS2-VASc score je škála užívaná k hodnocení rizika vzniku trombembolických komplikací u pacientů s fibrilací síní. Nahradila starší verzi CHADS2 score, která oproti této verzi podhodnocovala některé indikace antikoagulancií. V sekundární prevenci ischemické CMP má pacient automaticky minimálně 2 body (riziko recidivy > 10 % /rok) a je indikován k antikoagulační terapii.

C kardiální selhání (EF < 40%) 1
H hypertenze 1
A2 věk ≥ 75 2
D diabetes mellitus 1
S2 TIA/iCMP (stroke) 2
V vaskulární onemocnění (IM/ICHS, ICHDK, AS karotid, aorty) 1
A věk 65–74 1
Sc pohlaví ženské (sex category) 1
  • Maximální získaný počet je 9, kdy je riziko trombembolie nejvyšší.
  • Pacienti se skóre ≥ 2 jsou indikováni k p.o. antikoagulační léčbě.
  • U pacientů s rizikem 1 se antikoagulační léčba spíš doporučuje.
  • Pacienti bez rizikových faktorů léčbu nevyžadují nebo se jim podávají antiagregancia (ASA).

Kalkulačka

Tento prvek vyžaduje JavaScript.

Odkazy

Související články

Zdroje

Externí odkazy