Kyselina ursodeoxycholová

Z WikiSkript

Heslo
Ursodeoxycholic acid acsv.svg

Ursodeoxycholová kyselina je sekundární žlučová kyselina. Farmakologicky se kys. ursodeoxycholová podává jako hepatoprotektivum např. v terapii primární biliární cirhózy, polékového poškození jater, primární sklerozující cholnangitidy, cholestázy v těhotenství nebo jaterních poruch při cystické fibróze.

Klinický efekt kys. ursodeoxycholové je dle řady metaanalýz přinejmenším sporný:

  • Metaanalýza studující vliv terapie na primární biliární cirhózu nenalezla prokazatelný efekt na mortalitu, potřebu jaterních transplantací, pruritus nebo únavu. Byl zachycen efekt na biochemické parametry jater a na histologické nálezy jater, ale všechny analyzované studie se vykazovaly vysoké riziko zkreslení výsledků vlivem náhodného nebo systematického vychýlení výsledků.[1]
  • Metaanalýza studující vliv terapie na jaterní poruchy u cystické fibrózy nenalezla dost výsledků, na základě kterých by bylo možné doporučit tuto terapii v klinické praxi.[2]
  • Metaanalýza studující vliv terapie na alkoholickou steatózu neprokázala podstatný vliv.[3]
  • Metaanalýza studující terapii primární skterozující cholangitidy neprokázala významný efekt na progresi choroby.[4]

Odkazy

Reference

  1. RUDIC, J. S., G. POROPAT a M. N. KRSTIC, et al. Ursodeoxycholic acid for primary biliary cirrhosis. Cochrane Database Syst Rev [online]. 2012, vol. 12, s. CD000551, dostupné také z <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD000551.pub3/abstract>. ISSN 1469-493X. 
  2. CHENG, K., D. ASHBY a R. L. SMYTH. Ursodeoxycholic acid for cystic fibrosis-related liver disease. Cochrane Database Syst Rev [online]. 2012, vol. 10, s. CD000222, dostupné také z <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD000222.pub2/abstract>. ISSN 1469-493X. 
  3. WU, S. D., L. LI a J. Y. WANG. Ursodeoxycholic acid for nonalcoholic steatohepatitis. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2012, vol. 24, no. 11, s. 1247-53, ISSN 1473-5687. 
  4. TRIANTOS, C. K., N. M. KOUKIAS a V. N. NIKOLOPOULOU, et al. Meta-analysis: ursodeoxycholic acid for primary sclerosing cholangitis. Aliment Pharmacol Ther. 2011, vol. 34, no. 8, s. 901-10, ISSN 1365-2036. 

Literatura