Krönleinův výstřel

Z WikiSkript

Heslo
Eviscerace obou polokoulí mozku při sebevraždě výstřelem z absolutní blízkosti opakovací kulovnicí (ráže 308 Win.).

Krönleinův výstřel je označení pro výhřez intaktní polokoule mozku, vzácněji obou polokoulí mozku při zasažení hlavy vysokorychlostní střelou (úsťová rychlost > 600–800 m/sec.) při střelbě z blízkosti. Původně byl tento jev popsán u válečných střelných poranění hlavy. Fenomén je vysvětlován prudkou expanzí úsťových plynů v dutině lební.


Rudolf Ulrich Krönlein (1847–1910) – významný švýcarský chirurg, profesor chirurgie na univerzitě v Curychu. Řadu let působil v Německu. Evisceraci mozku po zásahu hlavy střelou z vojenské pušky prof. Krönlein popsal v roce 1899 v práci Beitrag zur Lehre der Schädel-Hirn-Schüsse aus unmittelbarer Nähe mittels des schweizerischen Repetier-Gewehrs Model 1889.

odkazy

  • NEČAS, Pavel, et al. Eponymické termíny v soudním lékařství. Česko-Slovenská patologie a soudní lékařství. 2012, roč. 52, vol. 2, s. 25-30, ISSN 1210-7875.