Etické aspekty genetického testování

Z WikiSkript

Etické problémy medicíny mají tři základní principy:

 •  prospěšnost,
 •  respektování individuální autonomie,
 •  spravedlnost.

Prenatální testování[upravit | editovat zdroj]

 • Testování na úrovni embryí (preimplantační genetická diagnostika).
 • Rozhodnutí k ukončení těhotenství u léčitelných či fenotypově mírných diagnóz plodu (např. triple X syndrom) – vyvážení práva rodičů na rozhodování o reprodukci versus prospěch pro postižený plod.
 • Selekce pohlaví na přání rodičů.

Genetické testování predispozic k onemocnění[upravit | editovat zdroj]

 • Detekce jedinců s mutovanou alelou u chorob s pozdním nástupem – prevence versus psychické potíže pozitivně testovaných jedinců.

Genetické testování dětí[upravit | editovat zdroj]

 • Jestliže genetické testování nepřináší pro dítě zřetelný prospěch (např. potvrzení cystické fibrózy), přistupuje se k němu až v době, kdy je schopno samo se rozhodnout, zda si testování přeje (pozdní adolescence nebo dospělost).
 • Riziko psychických poruch; diskriminace v rodině, ve společnosti.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Přednáška Projekt lidského genomu II (Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.) na Medical Media.

Reference[upravit | editovat zdroj]

 1. NUSSBAUM, Robert L, Roderick R MCINNES a Huntington F WILLARD, et al. Klinická genetika: Thompson & Thompson. 6. vydání. Praha : Triton, 2004. 492 s. ISBN 80-7254-475-6.
 2. ŽIDOVSKÁ, Jana. Genetika a etika – dosavadní vývoj, současný stav a výhled I. část. Praktický lékař [online]. 2008, roč. 85, vol. 4, s. 236-239, dostupné také z <https://www.prolekare.cz/casopisy/prakticky-lekar/2005-4/genetika-a-etika-dosavadni-vyvoj-soucasny-stav-a-vyhled-i-cast-5879>. ISSN 1805-4544. 

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • NUSSBAUM, Robert L, Roderick R MCINNES a Huntington F WILLARD, et al. Klinická genetika: Thompson & Thompson. 6. vydání. Praha : Triton, 2004. 492 s. ISBN 80-7254-475-6.