Narkolepsie/PGS/diagnostika

From WikiSkripta


Narkolepsie se podle průzkumů vyskytuje v Evropě u 1 z 2000 lidí.

Symptomy[edit | edit source]

Trvání potíží 3 měsíce a více. Usínání někdy bez předchozí výraznější ospalosti (při činnosti či rozhovoru), ospalost poměrně rychle narůstající, i krátký spánek dočasně uleví, přerušovaný noční spánek. Typickým příznakem je kataplexie – symetrická náhlá ztráta svalového tonu při silnějším emocionálním prožitku (smích, rozčilení, úlek), úplné (pády) či částečné (zhoršení řeči, poklesy v kolenou, pokles hlavy, upouštění předmětů), trvající až desítky sekund. Hypnagogické (pseudo)halucinace a spánková obrna – tyto se vyskytují při přechodu spánek/bdění. Během spánkové obrny se člověk nachází v REM fázi spánku.

Častá je asociace s OSA a periodickými pohyby dolních končetin ve spánku.

Diagnostika[edit | edit source]

Polysomnografie k vyloučení jiné etiologie nadměrné spavosti. Diagnostickým testem MSLT - kriteriem je průměrná doba usnutí pod 8 min. a přítomnost REM spánku alespoň ve 2 z 5 testů. Vyšetření na přítomnost alely HLA DQB1*602. V případě diagnostických nejasností hladina hypocretinu v mozkomíšním moku (t.č. není v ČR dostupné).

Dělení narkolepsií

  1. Narkolepsie s kataplexií
  2. Narkolepsie bez kataplexie
  3. Sekundární narkolepsie – ložiskové změny v hypothalamu (expanze, demyelinizace)

Léčba[edit | edit source]

K ovlivnění nadměrné spavosti se užívají centrální stimulanciamethylfenidát (Ritalin) či modernější modafinil (Vigil) a psychostimulanty. Kataplexie, spánková obrna a hypnagogické halucinace se léčí léky potlačujícími REM spánek (tricyklická antidepresiva, SSRI). Účinnost na oba druhy příznaků má natrium oxybutyrát.


Použitá literatura[edit | edit source]